Fri, 08 / 2020 9:38 PM | Thiện Hưng
Sáng ngày 28/8/2020, đại chúng chia thành hai nhóm: Một nhóm lau dọn chánh điện chùa Vạn Thiện mới trùng tu lần 2 có tôn trí 1.800 tượng đức Phật Dược Sư, nhóm còn lại chính thức dọn bàn thờ Phật và bàn thờ Tổ tại chánh điện Viện Chuyên Tu chuyển vào tôn trí tại chánh điện chùa Vạn Thiện. 
Buổi chiều, đại chúng dọn bàn thờ Sư ông và chuyển vào tôn trí khu thờ Tổ  chùa Vạn Thiện. Đến hôm nay thì đại chúng thật sự biết mình phải rời xa ngôi chùa nhỏ Viện Chuyên Tu khi nghe Sư phụ nói: “Hôm nay Phật, Tổ và Sư ông đi thì thầy trò mình cũng phải đi theo thôi.” Cuộc “di dân” lịch sử của Viện Chuyên Tu đã để lại bao suy nghĩ trong người học Phật khi đối diện với được mất, có không của cuộc đời.

 

Bài viết cùng chuyên mục