Ngày 26/11/2023 Phân ban Ánh đạo Bình Dương đã đến Trung tâm điều dưỡng Tâm thần Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chia sẻ 1.500 suất nui chay và một số vật phẩm như: mì gói, nước tương, muối, gạo, nước rửa chén… và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng chí cho chuyến […]

Ngày 26/11/2023 Phân ban Ánh đạo Bình Dương đã đến Trung tâm điều dưỡng Tâm thần Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chia sẻ 1.500 suất nui chay và một số vật phẩm như: mì gói, nước tương, muối, gạo, nước rửa chén… và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng chí cho chuyến thiện là: 22.550.000 (hai mươi hai triệu năm trăm, năm mươi ngàn đồng). 15 giờ 30′ nhóm đến từng Khoa, trao tận tay các bệnh nhân từng tô nui, tất cả khởi lòng thương cảm khi nhìn thấy các bệnh nhân đáng thương dùng rất ngon mà lòng chua xót. Chuyến thiện nguyện khép lại trong niềm hoan hỷ của các thành viên tham gia. Xin tri ân các đạo hữu đã chung tay góp sức cho thiện sự viên mãn.

Diệu Hóa