Đón mừng kỷ niệm ngày lễ Phật đản PL 2568 , ngày Đức Phật  đản sanh, cống hiến cho nhân loại một bậc Đại giác ngộ , đưa đường, chỉ lối cho chúng sinh trong ba cõi thoát khỏi khổ đau, tìm thấy  an lạc, vào 8g ngày 12/5/2024  (nhằm ngày 5/4 AL ), Viện […]

Đón mừng kỷ niệm ngày lễ Phật đản PL 2568 , ngày Đức Phật  đản sanh, cống hiến cho nhân loại một bậc Đại giác ngộ , đưa đường, chỉ lối cho chúng sinh trong ba cõi thoát khỏi khổ đau, tìm thấy  an lạc, vào 8g ngày 12/5/2024  (nhằm ngày 5/4 AL ), Viện Chuyên Tu II, Lộc An, Long Thành , Đồng Nai sẽ tổ chức thực hiện một Lễ hội trang nghiêm với nghi thức Tắm Phật, thể hiện lòng tôn kính Đức Từ phụ Thích Ca, bậc Thầy vĩ đại vì những đóng góp vô song của Người đã mang lại những giá trị đạo đức và tâm linh giúp con người tìm thấy nơi nương tựa bình an giữa chốn phù trần huyễn mộng.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất cho Lễ Tắm Phật, thể hiện tâm hoan hỷ kính ngưỡng và lòng tri ân tôn kính  Đức Phật, kính mời đại chúng cùng tham gia công tác chuẩn bị với khâu kết vạn hoa  làm Bảo cái  cho tôn tượng Phật hài nhi  và lễ đài Phật đản được tổ chức vào chiều tối ngày 11/5/2024 tại Viện Chuyên Tu II. Mỗi tràng hoa được kết sẽ là một lời niệm ân chân thành, hoan hỷ của chúng ta,  kính dâng lên đấng cha lành Thích Ca Mâu Ni  trong ngày Phật Đản.

 Trân trọng kính mời