Quý Thầy xin phép cập nhật danh sách Hành giả được tuyên dương công đức năm 2023 tại Đạo tràng Viện Chuyên Tu.   Ghi chú: Quý hành giả nào tham dự 11 khóa Huân tu trong năm (ưu tiên 10 khóa đối với quý Hành giả 70 tuổi trở lên) nhưng chưa có tên […]

Quý Thầy xin phép cập nhật danh sách Hành giả được tuyên dương công đức năm 2023 tại Đạo tràng Viện Chuyên Tu.

 

Ghi chú:

Quý hành giả nào tham dự 11 khóa Huân tu trong năm (ưu tiên 10 khóa đối với quý Hành giả 70 tuổi trở lên) nhưng chưa có tên trong danh sách, hoan hỉ liên lạc Ban Thư ký hoặc gọi:

SDT: 0909992102 gặp thầy Thiện Hưng để cập nhật danh sách.

Xin cảm ơn quý vị. 

BBT