02/01/2024 2:32 PM | minhphu

Kính bạch Chư tôn Thiền đức,

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

Kính thưa quý đọc giả, khán thính giả gần xa,

Trong bất kỳ thời đại nào, là những người con Phật, chúng ta đều phải có bổn phận hoằng dương Chánh pháp, đem đạo vào đời, để những giá trị cao đẹp của Phật giáo, những lời dạy cao quý của Đức Từ Phụ được nhiều người biết đến và tu tập, góp phần làm cho cộng đồng ngày càng hiền lương, xã hội ngày càng tốt đẹp, thế giới ngày càng được bình an, hạnh phúc.

Và trong thời đại công nghệ hiện nay, khi mà mọi người, mọi nhà đều tiếp cận với internet, với các nền tảng mạng xã hội, việc khai thác thế mạnh của kỹ thuật số, vận dụng công nghệ số vào công tác hoằng truyền Chánh pháp là điều cần thiết. Thông qua đó, việc hoằng dương Chánh pháp được sâu rộng hơn, và cũng là để góp phần làm trong sạch, lành mạnh nội dung trên các nền tảng xã hội, đóng góp một phần công sức vào việc định hướng lối sống, cách nghĩ, cách hành động của mọi người, giúp mọi người có lối sống lành mạnh hơn, thiện lành hơn.

Thể theo tinh thần đó, Viện Chuyên Tu đã và đang thực hiện vai trò hoằng truyền Chánh pháp của Đức Phật thông qua các kênh truyền thông trên các nền tảng khác nhau. Nay Ban quản trị các kênh truyền thông của Viện Chuyên Tu xin giới thiệu đến Chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức các kênh truyền thông chính thống do Ban quản trị đang quản lý và vận hành để mọi người tiện theo dõi, cụ thể như sau:

STT

TÊN KÊNH – LINK

MÃ QR

1

Website Viện Chuyên Tu

www.vienchuyentu.com

2

Website Pháp Âm Viện Chuyện Tu

www.phapam.vienchuyentu.com

3

Youtube: Thích Thiện Thuận –
Viện Chuyên Tu

www.youtube.com/@vienchuyentunet

4

Youtube: Viện Chuyên Tu TV

www.youtube.com/@vienchuyentutv

5

Facebook: Thích Thiện Thuận Fanpage

www.facebook.com/ThichThienThuanFanPage

6

Facebook: Viện Chuyên Tu TV

www.facebook.com/vchuyentutv

7

TikTok: Thích Thiện Thuận

www.tiktok.com/@tt.thichthienthuan

Ngoài các kênh này, Viện Chuyên Tu không còn kênh truyền thông nào khác. Nay Ban quản trị xin thông báo để tất cả quý vị được rõ.

Trân trọng cảm ơn.

Ban quản trị Viện Chuyên Tu