Nhân dịp đầu năm mới, Xuân Giáp Thìn 2024, TT. Thích Thiện Thuận, Viện chủ Viện Chuyên Tu xin có lời chúc Xuân gửi đến Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật Tử, mời quý vị cùng lắng nghe.

Nhân dịp đầu năm mới, Xuân Giáp Thìn 2024, TT. Thích Thiện Thuận, Viện chủ Viện Chuyên Tu xin có lời chúc Xuân gửi đến Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật Tử, mời quý vị cùng lắng nghe.