Thay đổi thời gian tham quan Lễ hội “Hoa Anh Đào”, và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 tại Hàn Quốc – năm 2024

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tham quan Lễ hội “Hoa Anh Đào”,
 Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 tại Hàn 
Quốc – năm 2024
—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử trong nước và Hải ngoại,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật, Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 14 và chương trình tham quan Lễ hội “Hoa Anh Đào” của Hàn Quốc với các thông tin như sau:

1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM                                                                                      

 – Thời gian:  Trước đây dự kiến tổ chức vào ngày 14 tháng 03 đến ngày 19 tháng 03 năm 2024 nhưng vì chưa đủ duyên nên có sự thay đổi như sau:

Sẽ tổ chức khóa tu từ ngày 11 tháng 04 đến ngày 16 tháng 04 năm 2024.

– Địa điểm tu học: Chùa Hải Tinh (534, Hogye-ro, Gimhae-si, Gyeongnam, Republic of Korea, Republic of Korea)

장소: 김해 해성사 (대한불교천태종해성사: 경남도 김해시 호계로 534)

일시: 2023년 04월 11일~ 04월 16일

– Chủ đề: KIẾN TẠO BÌNH AN

2. CHƯƠNG TRÌNH: Bấm xem chi tiết tại đây

3. ĐĂNG KÝ:

3.1. Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ:

* Đại đức Thích Thiện Quang, ĐT: 097.342 6373;

* Đại đức Thích Thiện Thủ, ĐT: 090.722 1088;

3.2 Tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Diệu Đăng (010.6701.1967), Diệu Bình (010.9315.2970);

– Miền Trung: Diệu Thanh (010-2408-5809), Thiện Đạt (010.7206.2337);

– Khu vực Daegu: Thiện Định (010.7148.1972), Thiện Chân (010.5126.8387), Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264);

– Khu vực Pohang: Diệu An (010.8208.3889),  Thiện Pháp (010.5578.3739) ;

– Miền Nam Busan, Gimhae: Diệu Phương (010.2728.4677), Thiện Đức (010.8268.7986);

– Khu vực Gyeongsan: Diệu Thuyết (010.3139.9297);

– Khu vực Jinju: Diệu Quán (010-5281-0619), Thiện Cảnh (010-4396-1998).

3.3 Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 11/04/2024;

– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 11/03/2024.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử phát nguyện tham dự.

Trưởng Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Thuận