Phật pháp

Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa
Sat, 09 / 2019 9:10 PM
Lời dẫn: Người mà trong lòng có điều mờ ám, bất luận nói năng hay làm việc đều lo sợ bất an, không thể yên tâm mà làm; cho nên, dù họ có làm việc cũng[...]
Lá Bồ Đề số 49 Lá Bồ Đề số 49
Mon, 09 / 2019 2:10 PM
CÂU HỎI Kính Bạch Sư Phụ ! Con vẫn biết hiếu hạnh là phẩm chất đầu tiên của con người. Nhưng sao có những câu nói,, những lời lẽ xúc phạm của ba con đ[...]
Chuyện 46 – Chúa đảng thú tội Chuyện 46 – Chúa đảng thú tội
Sun, 09 / 2019 8:36 AM
Lời dẫn: Mỗi người chúng ta đều có điều bí mật, nhưng bí mật cũng có điều tốt và điều xấu, giống như “xấu che, tốt khoe”. Chúng ta che giấu lỗi lầm củ[...]
Chuyện 45 – Đầy tớ giữ cửa Chuyện 45 – Đầy tớ giữ cửa
Sat, 08 / 2019 10:19 PM
Lời dẫn: Kiến thức của mỗi người có sâu-cạn, cao-thấp; cá tính, thói quen, sở thích của mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên, lời nói, việc làm củ[...]
Chuyện 44 – Ăn no cái bánh thứ bảy Chuyện 44 – Ăn no cái bánh thứ bảy
Mon, 08 / 2019 11:53 PM
Lời dẫn: Muôn sự ở thế gian, bất luận thành công hay thất bại, việc tốt hay việc xấu, đều có nguyên nhân tích lũy từ đời quá khứ. Bậc cổ đức dạy: “Còn[...]
Chuyện 43 – Gã điêu khắc ngu xuẩn Chuyện 43 – Gã điêu khắc ngu xuẩn
Sat, 07 / 2019 11:03 PM
Lời dẫn: Có người suốt đời cực nhọc tính toán, tranh giành với mọi người tạo các ác nghiệp mới kiếm được tiền của nhưng lại đem cung cấp hết cho gái đ[...]
Chuyện 42 – Dùng hàng hoá trùm da lạc đà Chuyện 42 – Dùng hàng hoá trùm da lạc đà
Sun, 07 / 2019 10:30 PM
Lời dẫn: Muôn vật ở đời có khác biệt đắt và rẻ, gặp tai nạn cấp bách thì lấy đồ quý giá, bỏ đồ rẻ tiền. Việc làm gấp rút nhưng hiện tại chưa cần gấp t[...]
Chuyện 41 – Ngư ông được lợi Chuyện 41 – Ngư ông được lợi
Sat, 07 / 2019 10:14 PM
Lời dẫn: Trong sáu đường có cõi a-tu-la, còn gọi là phi thiên, nghĩa là có phước trời nhưng không có đức trời. Đặc biệt chúng rất thích đánh nhau, nên[...]
Chuyện 40 – Thầy thuốc thành thật Chuyện 40 – Thầy thuốc thành thật
Sun, 06 / 2019 12:00 PM
Lời dẫn: Người làm thầy thuốc trị bệnh cho mọi người, nhưng tự mình mắc bệnh lại không chữa được. Người làm thầy giáo đi dạy con cái của người khác, n[...]
Chuyện 39 – Uổng phí bột gạo Chuyện 39 – Uổng phí bột gạo
Sun, 06 / 2019 8:45 PM
Lời dẫn: Đài Loan có câu tục ngữ: “Có hình thì xem hình, không hình thì tự suy nghĩ”. Xem hình tức là học mọi người rất nhiều cũng chỉ chạy theo thời [...]
Chuyện 38 – Mong nước đừng chảy Chuyện 38 – Mong nước đừng chảy
Sun, 05 / 2019 11:22 PM
Lời dẫn: “Làm người phải cầu tiến, nước đầu nguồn thì chảy xuống”. Đây là mỗi sự vật có đặc tính của nó. Con người sống mà không vươn lên là người khô[...]
Chuyện 37 – Giết oan đàn trâu Chuyện 37 – Giết oan đàn trâu
Sun, 04 / 2019 10:18 PM
Lời dẫn: Dân gian ta có câu: “Ăn không được thì phá cho hôi”. Đây chính là nói những gì mình muốn mà không được thì cũng không muốn người khác có được[...]
Chuyện 36 – Vì tham mà móc mắt tiên nhân Chuyện 36 – Vì tham mà móc mắt tiên nhân
Sat, 04 / 2019 11:10 PM
Lời dẫn: Lòng tham là thiên tính của con người, nhưng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chính, tham tà. Phần đông mọi người đều vì tự tư tự lợi m[...]
Chuyện 35 – Bóng người trong gương Chuyện 35 – Bóng người trong gương
Sat, 04 / 2019 11:46 PM
Lời dẫn: Kinh Kim cang ghi: Tất cả pháp hữu vi Như mộng huyễn, bọt nước Như sương như điện chớp Cần phải quán như vậy. Đây chính là nói: “Tất cả[...]
Chuyện 33 – Vua ra lệnh đốn cây hái trái Chuyện 33 – Vua ra lệnh đốn cây hái trái
Sat, 03 / 2019 11:51 PM
Lời dẫn: Con người là tối linh trong muôn vật, có hiểu biết, có tài năng, có tầm nhìn xa trông rộng, có lương tâm, có đạo đức. Bất cứ làm việc gì, họ [...]
Chuyện 32 – Gã bán vải trộm vàng Chuyện 32 – Gã bán vải trộm vàng
Sun, 03 / 2019 12:27 AM
Lời dẫn: Bản chất con người có tính thiện hay làm việc thiện một chút thì sợ mọi người không biết; còn có tính ác, làm việc ác thì sợ mọi người biết đ[...]
Chuyện 31 – Con lừa đập đồ sứ Chuyện 31 – Con lừa đập đồ sứ
Sun, 03 / 2019 12:13 AM
Lời dẫn: Chúng ta xây cất một căn nhà lầu cao lớn, chẳng những tốn rất nhiều vật tư mà còn tốn rất nhiều công sức cực khổ mới hoàn thành được, nhưng c[...]
Chuyện 30 – Tham cái nhỏ bỏ cái lớn Chuyện 30 – Tham cái nhỏ bỏ cái lớn
Sat, 03 / 2019 11:01 PM
Lời dẫn: Con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia, giàu có nổi tiếng, cho đến binh lính,[...]
Chuyện 29 – Gã nghèo đốt y phục Chuyện 29 – Gã nghèo đốt y phục
Sun, 02 / 2019 11:29 PM
Lời dẫn: Người làm nghề kinh doanh muốn được có lời, nên bỏ vốn đầu tư muốn kiếm được tiền lời cho nhiều. Người nông dân cày cấy cực khổ thì mong được[...]