Phật pháp

Vội quên quá khứ Vội quên quá khứ
CN, 06 / 2018 10:07 Sáng
Thuở xưa có một vị quốc vương dùng chánh pháp cai trị đất nước, nhân dân rất yêu kính. Thế nhưng, nhà vua rất lo buồn vì chưa có thái tử nối ngôi. Khi[...]
Chuyện 5 – Chết khát bên sông Chuyện 5 – Chết khát bên sông
T7, 06 / 2018 11:40 Chiều
Lời dẫn: Có người thường nói: “Chúng ta là phàm phu, làm sao có tư cách học Phật! Người học Phật phải có thiện căn, nhân duyên đặc biệt. Hằng ngày, ch[...]
Hãy chiến thắng chính mình Hãy chiến thắng chính mình
T7, 06 / 2018 10:45 Chiều
Thuở xưa, đức Phật cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị tì-kheo ở trong núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà [...]
Chuyện 4 – Đáng đời vợ ngu giả chết Chuyện 4 – Đáng đời vợ ngu giả chết
T7, 05 / 2018 11:25 Chiều
Xưa kia có một chàng trai cưới được cô vợ rất xinh đẹp. Anh ta rất thương yêu và chiều chuộng vợ; nhưng cô ả thương yêu chồng không thật lòng vì ả ngo[...]
Trưởng giả keo kiệt Trưởng giả keo kiệt
T7, 05 / 2018 10:57 Chiều
Thuở xưa, đức Phật ở tại nước Xá-vệ thuyết pháp cho hàng trời người. Khi ấy, trong thành có một trưởng giả bà-la-môn giàu có tột bậc, nhưng lại rất bỏ[...]
Ôm đầu chịu trận Ôm đầu chịu trận
CN, 05 / 2018 8:48 Sáng
Thuở xưa có một người bị bệnh đầu sài, người nhà mua cho hắn một cái mũ đẹp sặc sỡ để hắn đội che mụt ghẻ lở. Một hôm, có gã bán trái lê nói với hắn: [...]
Chiếc chậu rửa chân Chiếc chậu rửa chân
T7, 05 / 2018 10:21 Chiều
Thuở xưa, khi chưa đắc đạo, tâm tánh La-vân (một trong mười đại đệ tử của đức Phật, cũng chính là con của thái tử Tất-đạt-đa) còn mải mê ham chơi, lời[...]
Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò
T7, 04 / 2018 11:47 Chiều
Ngày xưa có một người rất hiếu khách. Một hôm, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều người bà con, bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở đị[...]
Lá Bồ Đề số 47 Lá Bồ Đề số 47
CN, 04 / 2018 11:26 Sáng
CÂU HỎI: Adidaphat . Sp ơi . Con có chuyện muốn hỏi Sp được ko ạ . Con là người việt gốc hoa . hiện đag sốg ở Hong Kong . con là Triết . một người tha[...]
Mưu hại Thế Tôn Mưu hại Thế Tôn
T7, 04 / 2018 10:32 Chiều
Thuở xưa, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn bạc với nhau tìm cách hại đức Phật và chúng tă[...]