Phật pháp

Chuyện 60 – Bóng vàng in đáy nước Chuyện 60 – Bóng vàng in đáy nước
Sun, 05 / 2020 11:02 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: Trần gian vốn là mộng Thực hư cũng là mộng Say mộng hay tỉnh mộng Vẫn là mộng mà thôi. Hằng ngày chúng ta thường thấy sơn [...]
Chuyện 59 – Thích xem nặn đồ gốm Chuyện 59 – Thích xem nặn đồ gốm
Thu, 04 / 2020 9:53 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: “Một tấc thời gian là một tấc vàng, nghìn vàng không mua được thời gian”. Con người sinh ra ở đời, từ lúc còn bé cho đến già,[...]
Chuyện 58 – Công bằng ngu xuẩn Chuyện 58 – Công bằng ngu xuẩn
Fri, 04 / 2020 7:42 PM
Lời dẫn: Mỗi người ở thế gian đều hy vọng mình được giàu sang, hạnh phúc; hoặc mình có quyền hành mà người khác không được. Do đó, xã hội xảy ra rất n[...]
Chuyện 57 – Giờ phút sai lầm Chuyện 57 – Giờ phút sai lầm
Thu, 03 / 2020 9:01 PM
Lời dẫn: Bất luận lúa, mè, đậu ở thế gian, hay các loại trái cây, đều phải đợi nó chín mới hái được. Nếu trái cây chưa chín mà chúng ta hái xuống thì [...]
Chuyện 56 – Đền ơn không có lễ vật Chuyện 56 – Đền ơn không có lễ vật
Wed, 02 / 2020 8:37 PM
Lời dẫn: Bất luận làm công việc gì, tất cả mọi người đều có nghề nghiệp trong xã hội. Khi làm việc gì, ai cũng mong muốn được trả công xứng đáng, lại [...]
Chuyện 55 – Cạo râu cho vua Chuyện 55 – Cạo râu cho vua
Sun, 02 / 2020 8:57 AM
Lời dẫn: Con người sinh ra, có người rất gan dạ, muốn làm những việc chấn động trời đất, nhưng không có năng lực. Có người lại nhút nhát, có cơ hội là[...]
Chuyện 54 – Con rắn tranh công Chuyện 54 – Con rắn tranh công
Sun, 12 / 2019 9:41 PM
Lời dẫn: Con người sinh ra ở đời, ai cũng có nhiệm vụ. Một quốc gia có trăm quan văn, võ, mỗi người đều có nhiệm vụ. Một gia đình, ai nấy đều có bổn p[...]
Chuyện 53 – Huynh đệ ganh tỵ nhau Chuyện 53 – Huynh đệ ganh tỵ nhau
Fri, 11 / 2019 8:11 PM
Lời dẫn: Cuộc đời luôn có thiện-ác, thị-phi, tà-chính đối đãi nhau. Bởi vì lập trường của mỗi người không giống nhau, nên cách nhìn cũng khác nhau. Cù[...]
Chuyện 52 – Thanh sắc như huyễn Chuyện 52 – Thanh sắc như huyễn
Sun, 11 / 2019 10:15 PM
Lời dẫn: Tâm kinh ghi: “Không có nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý; cũng không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”. Thật sự không có sắc, thanh, hương, v[...]
Chuyện 51 – Năm anh em sai một tớ gái Chuyện 51 – Năm anh em sai một tớ gái
Sun, 10 / 2019 4:59 PM
Lời dẫn: Tài, sắc, danh, thực, thùy là năm dục của con người. Mọi người khó tránh khỏi năm dục này. Ai sai khiến được năm dục này? Là tâm, chủ nhân củ[...]
Chuyện 50 – Lang băm trị lưng gù Chuyện 50 – Lang băm trị lưng gù
Sun, 10 / 2019 10:55 PM
Lời dẫn: Chúng ta đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Thông thường những thầy lang băm trị bệnh, bệnh càng nặng thêm, chẳng phải thầy thuốc mà là la[...]
Chuyện 49 – Không trả lời thẳng câu hỏi Chuyện 49 – Không trả lời thẳng câu hỏi
Sun, 09 / 2019 12:27 PM
Lời dẫn: Tất cả việc làm và nghề nghiệp ở thế gian đều có liên quan đến kiến thức và kinh nghiệm của mỗi người. Có người được kiến thức do nhiều thế h[...]
Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui
Mon, 09 / 2019 2:14 PM
Lời dẫn: Đức Phật dạy: “Chúng ta ở thế giới này, gọi là thế giới Ta-bà”. Ta-bà dịch là “Kham nhẫn”, ý nói người ở thế giới này là kham nhẫn chịu nhiều[...]
Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa
Sat, 09 / 2019 9:10 PM
Lời dẫn: Người mà trong lòng có điều mờ ám, bất luận nói năng hay làm việc đều lo sợ bất an, không thể yên tâm mà làm; cho nên, dù họ có làm việc cũng[...]
Lá Bồ Đề số 49 Lá Bồ Đề số 49
Mon, 09 / 2019 2:10 PM
CÂU HỎI Kính Bạch Sư Phụ ! Con vẫn biết hiếu hạnh là phẩm chất đầu tiên của con người. Nhưng sao có những câu nói,, những lời lẽ xúc phạm của ba con đ[...]
Chuyện 46 – Chúa đảng thú tội Chuyện 46 – Chúa đảng thú tội
Sun, 09 / 2019 8:36 AM
Lời dẫn: Mỗi người chúng ta đều có điều bí mật, nhưng bí mật cũng có điều tốt và điều xấu, giống như “xấu che, tốt khoe”. Chúng ta che giấu lỗi lầm củ[...]
Chuyện 45 – Đầy tớ giữ cửa Chuyện 45 – Đầy tớ giữ cửa
Sat, 08 / 2019 10:19 PM
Lời dẫn: Kiến thức của mỗi người có sâu-cạn, cao-thấp; cá tính, thói quen, sở thích của mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên, lời nói, việc làm củ[...]
Chuyện 44 – Ăn no cái bánh thứ bảy Chuyện 44 – Ăn no cái bánh thứ bảy
Mon, 08 / 2019 11:53 PM
Lời dẫn: Muôn sự ở thế gian, bất luận thành công hay thất bại, việc tốt hay việc xấu, đều có nguyên nhân tích lũy từ đời quá khứ. Bậc cổ đức dạy: “Còn[...]
Chuyện 43 – Gã điêu khắc ngu xuẩn Chuyện 43 – Gã điêu khắc ngu xuẩn
Sat, 07 / 2019 11:03 PM
Lời dẫn: Có người suốt đời cực nhọc tính toán, tranh giành với mọi người tạo các ác nghiệp mới kiếm được tiền của nhưng lại đem cung cấp hết cho gái đ[...]
Chuyện 42 – Dùng hàng hoá trùm da lạc đà Chuyện 42 – Dùng hàng hoá trùm da lạc đà
Sun, 07 / 2019 10:30 PM
Lời dẫn: Muôn vật ở đời có khác biệt đắt và rẻ, gặp tai nạn cấp bách thì lấy đồ quý giá, bỏ đồ rẻ tiền. Việc làm gấp rút nhưng hiện tại chưa cần gấp t[...]