Lịch giảng tháng 4/2024 – Thân mời Quý Phật tử về tham dự

LỊCH GIẢNG THÁNG 4/2024
của Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
08 giờ 00
Ngày 07/04/2024
(nhằm 29/02 âm lịch)
Khóa tu Niệm Phật

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

19 giờ 00
Ngày 07/04/2024
(nhằm 29/02 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

14 giờ 00
Ngày 09/04/2024
(nhằm 01/03 âm lịch)
CHÙA XUÂN THỌ

Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ngày 14-15/4/2024
(nhằm 6-7/3 âm lịch)
 
Khóa tu học lần thứ 14 tại Hàn Quốc

CHÙA HẢI TINH

534, Hogye-ro, Gimhae-si, Gyeongnam, Korea
장소: 김해 해성사
(대한불교천태종해성사: 경남도 김해시 호계로 534)

08 giờ 00
Ngày 14/04/2024
(nhằm 06/03 âm lịch)
HUÂN TU LẦN THỨ 110

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

08 giờ 30
Ngày 21/04/2024
(nhằm 13/03 âm lịch)
CHÙA PHẬT QUỐC VẠN THÀNH

Khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến,
thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

08 giờ 00
Ngày 21/04/2024
(nhằm 13/03
 âm lịch)
Khóa tu Niệm Phật

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

18 giờ 30
Ngày 26/04/2024
(nhằm 18/03 âm lịch)
CHÙA KIM SƠN

Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu,
Thành phố Đà Nẵng

08 giờ 00
Ngày 28/04/2024
(nhằm 20/03 âm lịch)
Khóa tu Niệm Phật

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Thân mời Quý Phật tử về tham dự
BBT.