Phật pháp chuyên đề

Chuyện 68 – Hận thù khó quên Chuyện 68 – Hận thù khó quên
Sun, 10 / 2020 10:24 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: “Giết địch một vạn, ta mất ba nghìn”, đây là nói về thắng lợi. Nếu như binh lực ta và địch ngang nhau, có thể cuộc chiến bất [...]
Chuyện 67 – Vợ chồng giành ăn Chuyện 67 – Vợ chồng giành ăn
Sun, 10 / 2020 10:53 PM
Lời dẫn: “Con người là tối linh trong muôn vật” nên phải có lý trí, có lương tâm mới đúng. Nhưng có lúc, họ vì một mục đích nào đó mà đánh mất lý trí,[...]
Chuyện 66 – Đơm hoa mà không kết trái Chuyện 66 – Đơm hoa mà không kết trái
Sun, 10 / 2020 10:19 PM
Lời dẫn: Người nói lý luận mà không có kinh nghiệm thực tế thì giống như biết mà không thực hành. Người thích nói những lời đường mật mà tâm không châ[...]
Chuyện 65 – Chuyển họa thành phước Chuyện 65 – Chuyển họa thành phước
Sun, 09 / 2020 9:20 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: “Họa phước không đến cửa, chỉ có người tự mời; quả báo thiện ác như bóng theo hình”. Họa và phước ở thế gian không có thời gi[...]
Chuyện 64 – Sinh tâm nghi ngờ bị ma ám Chuyện 64 – Sinh tâm nghi ngờ bị ma ám
Sun, 09 / 2020 11:35 PM
Lời dẫn: “Sinh tâm nghi ngờ bị ma ám”. Câu nói này là sự hiểu biết trải nghiệm của người xưa. Ở đời có rất nhiều chuyện phải trái dẫn đến đánh nhau đề[...]
Chuyện 63 – Lấy giả làm thật Chuyện 63 – Lấy giả làm thật
Mon, 08 / 2020 10:33 PM
Lời dẫn: Dân gian ta có câu: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”. Chúng ta bị rắn cắn một lần thì cả đời cứ ám ảnh, ban đêm thấy sợi dây thì c[...]
Chuyện 62 – Bệnh nan y, muốn chữa khỏi liền Chuyện 62 – Bệnh nan y, muốn chữa khỏi liền
Thu, 08 / 2020 10:40 PM
Lời dẫn: Chúng ta muốn đi xa thì phải xuất phát từ chỗ gần, rồi dần dần đi đến chỗ mình cần đến. Đứa bé vừa sinh, phải trải qua thời gian nuôi dưỡng m[...]
Chuyện 61 – Tranh nhau tạo người Chuyện 61 – Tranh nhau tạo người
Mon, 06 / 2020 3:39 PM
Lời dẫn: Ban đầu con người từ đâu đến? Có người nói từ vô cực đến. Có người nói tiến hoá từ loài khỉ. Có người nói thượng đế sáng tạo ra. Có người nói[...]
Chuyện 60 – Bóng vàng in đáy nước Chuyện 60 – Bóng vàng in đáy nước
Sun, 05 / 2020 11:02 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: Trần gian vốn là mộng Thực hư cũng là mộng Say mộng hay tỉnh mộng Vẫn là mộng mà thôi. Hằng ngày chúng ta thường thấy sơn [...]
Chuyện 59 – Thích xem nặn đồ gốm Chuyện 59 – Thích xem nặn đồ gốm
Thu, 04 / 2020 9:53 PM
Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy: “Một tấc thời gian là một tấc vàng, nghìn vàng không mua được thời gian”. Con người sinh ra ở đời, từ lúc còn bé cho đến già,[...]
Chuyện 58 – Công bằng ngu xuẩn Chuyện 58 – Công bằng ngu xuẩn
Fri, 04 / 2020 7:42 PM
Lời dẫn: Mỗi người ở thế gian đều hy vọng mình được giàu sang, hạnh phúc; hoặc mình có quyền hành mà người khác không được. Do đó, xã hội xảy ra rất n[...]
Chuyện 57 – Giờ phút sai lầm Chuyện 57 – Giờ phút sai lầm
Thu, 03 / 2020 9:01 PM
Lời dẫn: Bất luận lúa, mè, đậu ở thế gian, hay các loại trái cây, đều phải đợi nó chín mới hái được. Nếu trái cây chưa chín mà chúng ta hái xuống thì [...]
Chuyện 56 – Đền ơn không có lễ vật Chuyện 56 – Đền ơn không có lễ vật
Wed, 02 / 2020 8:37 PM
Lời dẫn: Bất luận làm công việc gì, tất cả mọi người đều có nghề nghiệp trong xã hội. Khi làm việc gì, ai cũng mong muốn được trả công xứng đáng, lại [...]
Chuyện 55 – Cạo râu cho vua Chuyện 55 – Cạo râu cho vua
Sun, 02 / 2020 8:57 AM
Lời dẫn: Con người sinh ra, có người rất gan dạ, muốn làm những việc chấn động trời đất, nhưng không có năng lực. Có người lại nhút nhát, có cơ hội là[...]
Chuyện 54 – Con rắn tranh công Chuyện 54 – Con rắn tranh công
Sun, 12 / 2019 9:41 PM
Lời dẫn: Con người sinh ra ở đời, ai cũng có nhiệm vụ. Một quốc gia có trăm quan văn, võ, mỗi người đều có nhiệm vụ. Một gia đình, ai nấy đều có bổn p[...]
Chuyện 53 – Huynh đệ ganh tỵ nhau Chuyện 53 – Huynh đệ ganh tỵ nhau
Fri, 11 / 2019 8:11 PM
Lời dẫn: Cuộc đời luôn có thiện-ác, thị-phi, tà-chính đối đãi nhau. Bởi vì lập trường của mỗi người không giống nhau, nên cách nhìn cũng khác nhau. Cù[...]
Chuyện 52 – Thanh sắc như huyễn Chuyện 52 – Thanh sắc như huyễn
Sun, 11 / 2019 10:15 PM
Lời dẫn: Tâm kinh ghi: “Không có nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý; cũng không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”. Thật sự không có sắc, thanh, hương, v[...]
Chuyện 51 – Năm anh em sai một tớ gái Chuyện 51 – Năm anh em sai một tớ gái
Sun, 10 / 2019 4:59 PM
Lời dẫn: Tài, sắc, danh, thực, thùy là năm dục của con người. Mọi người khó tránh khỏi năm dục này. Ai sai khiến được năm dục này? Là tâm, chủ nhân củ[...]
Chuyện 50 – Lang băm trị lưng gù Chuyện 50 – Lang băm trị lưng gù
Sun, 10 / 2019 10:55 PM
Lời dẫn: Chúng ta đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Thông thường những thầy lang băm trị bệnh, bệnh càng nặng thêm, chẳng phải thầy thuốc mà là la[...]
Chuyện 49 – Không trả lời thẳng câu hỏi Chuyện 49 – Không trả lời thẳng câu hỏi
Sun, 09 / 2019 12:27 PM
Lời dẫn: Tất cả việc làm và nghề nghiệp ở thế gian đều có liên quan đến kiến thức và kinh nghiệm của mỗi người. Có người được kiến thức do nhiều thế h[...]