Năm Quý Mão đang dần khép lại, sắc xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi, trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, Thượng tọa Viện chủ Viện Chuyên Tu có đôi lời cảm niệm ân đức xin gửi đến Chư tôn đức Tăng Ni, và quý Phật tử gần xa.

Năm Quý Mão đang dần khép lại, sắc xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi, trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, Thượng tọa Viện chủ Viện Chuyên Tu có đôi lời cảm niệm ân đức xin gửi đến Chư tôn đức Tăng Ni, và quý Phật tử gần xa.