Phật pháp chuyên đề

Ôm đầu chịu trận Ôm đầu chịu trận
Sun, 05 / 2018 8:48 AM
Thuở xưa có một người bị bệnh đầu sài, người nhà mua cho hắn một cái mũ đẹp sặc sỡ để hắn đội che mụt ghẻ lở. Một hôm, có gã bán trái lê nói với hắn: [...]
Chiếc chậu rửa chân Chiếc chậu rửa chân
Sat, 05 / 2018 10:21 PM
Thuở xưa, khi chưa đắc đạo, tâm tánh La-vân (một trong mười đại đệ tử của đức Phật, cũng chính là con của thái tử Tất-đạt-đa) còn mải mê ham chơi, lời[...]
Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò
Sat, 04 / 2018 11:47 PM
Ngày xưa có một người rất hiếu khách. Một hôm, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều người bà con, bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở đị[...]
Mưu hại Thế Tôn Mưu hại Thế Tôn
Sat, 04 / 2018 10:32 PM
Thuở xưa, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn bạc với nhau tìm cách hại đức Phật và chúng tă[...]
Người ngu ăn muối Người ngu ăn muối
Sun, 04 / 2018 10:06 PM
Thuở xưa, có một người ngu. Một hôm, hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngo[...]
Suy ngẫm lại – Phần 1 Suy ngẫm lại – Phần 1
Fri, 04 / 2018 11:30 AM
Theo lịch giảng định kỳ mỗi cuối tháng một lần, ngày 25/4/2018, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Đồng Bổn – Trụ trì Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Qu[...]
Phật chăm sóc đệ tử bệnh Phật chăm sóc đệ tử bệnh
Sun, 04 / 2018 2:41 PM
Thuở xưa, tại nước Hiền-đề có một tì-kheo trưởng lão bệnh nặng, nằm liệt giường, thân thể gầy yếu, nhơ nhớp. Vậy mà trong tinh xá Hiền-đề không có ngư[...]
Người ngu chứng đạo Người ngu chứng đạo
Sun, 04 / 2018 11:01 PM
Thuở xưa, đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Trong hàng đệ tử Phật có một thầy tì-kheo lớn tuổi tên Bàn-đặc mới xuất gia, bẩm tánh chậm lụt. Đức Phật sai năm [...]
Một đời lo toan Một đời lo toan
Tue, 03 / 2018 9:57 PM
“Con tôi, tài sản tôi,  Người ngu sanh ưu não,  Tự ta, ta không có,  Con đâu, tài sản đâu.” —————***—&[...]
Cái giá phải trả Cái giá phải trả
Sun, 03 / 2018 10:03 AM
Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) mua mảnh vườn của thái tử Kỳ-đà rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng đức Thế Tôn. Mỗi vị thỉnh đức Phật và chư[...]
Nghĩ gì được đó Nghĩ gì được đó
Sat, 03 / 2018 10:52 PM
Thuở xưa, một hôm, vua Ba-tư-nặc – quốc vương nước Xá-vệ – đến bái kiến đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ lọng, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳn[...]
Lời thề độc Lời thề độc
Fri, 03 / 2018 10:05 PM
Thuở xưa, có vị vua tên Phất-gia-sa. Sau khi xuất gia, vua vào thành La-duyệt-kỳ khất thực. Nhưng bất hạnh thay, vua mới vào cổng thành thì bị một con[...]
Đôi bờ sống chết Đôi bờ sống chết
Sat, 02 / 2018 11:11 AM
Thuở xưa, vua Hòa Mặc ở vùng biên cương chưa từng thấy được Tam bảo và sự giáo hóa vi diệu của bậc thánh, chỉ biết phụng thờ phạm chí, ngoại đạo, yêu [...]
Món quà cho bạn Món quà cho bạn
Sat, 02 / 2018 11:09 AM
Thuở xưa, lúc đức Phật tại thế, vua Phất-gia-sa và vua Bình-sa là một đôi bạn thân. Lúc ấy vua Phất-gia-sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm, ông làm [...]
Tâm bệnh hay thân bệnh Tâm bệnh hay thân bệnh
Fri, 02 / 2018 11:22 PM
Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có đại trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Ông có người bạn thân là trưởng giả Hảo Thí không tin đạo Phật v[...]
Cầm đuốc giữa ban ngày Cầm đuốc giữa ban ngày
Fri, 02 / 2018 12:19 PM
Thuở xưa, đức Phật ở tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-thiểm-ni, Ngài giảng giải rộng rãi chánh pháp cho bốn chúng đệ tử. Khi ấy có một đạo sĩ phạm chí tri thức[...]
Chạy trốn thần chết Chạy trốn thần chết
Mon, 01 / 2018 4:15 AM
Thuở xưa, ở kinh thành Vương Xá có bốn anh em nhà Phạm chí nọ đều chứng ngũ thông. Biết bảy ngày sau mình sẽ chết, họ bàn với nhau: “Năng lực của ngũ [...]
Khóc thương ai Khóc thương ai
Wed, 01 / 2018 9:02 PM
Chỉ cần một hành động bất thiện đời trước cũng có thể ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của con người trong đời này và đời sau. *** Thuở xưa, khi đức Phật th[...]
Lá vàng khóc lá xanh rơi Lá vàng khóc lá xanh rơi
Mon, 01 / 2018 9:25 PM
Thuở xưa, thời đức Phật còn tại thế, ở nước Xá-vệ, có Phạm chí nọ chỉ sanh được một đứa con gái duy nhất. Năm mười bốn, mười lăm tuổi, cô bé trở thành[...]
Quà cho người ra đi Quà cho người ra đi
Sat, 01 / 2018 10:10 PM
“Pháp cú thí dụ là những bài pháp ngắn, thông qua các câu chuyện sinh động và thú vị nói về nhân quả, thiện ác liên hệ trực tiếp đến đời sống tu tập c[...]