Phật pháp chuyên đề

Đôi bờ sống chết Đôi bờ sống chết
Sat, 02 / 2018 11:11 AM
Thuở xưa, vua Hòa Mặc ở vùng biên cương chưa từng thấy được Tam bảo và sự giáo hóa vi diệu của bậc thánh, chỉ biết phụng thờ phạm chí, ngoại đạo, yêu [...]
Món quà cho bạn Món quà cho bạn
Sat, 02 / 2018 11:09 AM
Thuở xưa, lúc đức Phật tại thế, vua Phất-gia-sa và vua Bình-sa là một đôi bạn thân. Lúc ấy vua Phất-gia-sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm, ông làm [...]
Tâm bệnh hay thân bệnh Tâm bệnh hay thân bệnh
Fri, 02 / 2018 11:22 PM
Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có đại trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Ông có người bạn thân là trưởng giả Hảo Thí không tin đạo Phật v[...]
Cầm đuốc giữa ban ngày Cầm đuốc giữa ban ngày
Fri, 02 / 2018 12:19 PM
Thuở xưa, đức Phật ở tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-thiểm-ni, Ngài giảng giải rộng rãi chánh pháp cho bốn chúng đệ tử. Khi ấy có một đạo sĩ phạm chí tri thức[...]
Chạy trốn thần chết Chạy trốn thần chết
Mon, 01 / 2018 4:15 AM
Thuở xưa, ở kinh thành Vương Xá có bốn anh em nhà Phạm chí nọ đều chứng ngũ thông. Biết bảy ngày sau mình sẽ chết, họ bàn với nhau: “Năng lực của ngũ [...]
Khóc thương ai Khóc thương ai
Wed, 01 / 2018 9:02 PM
Chỉ cần một hành động bất thiện đời trước cũng có thể ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của con người trong đời này và đời sau. *** Thuở xưa, khi đức Phật th[...]
Lá vàng khóc lá xanh rơi Lá vàng khóc lá xanh rơi
Mon, 01 / 2018 9:25 PM
Thuở xưa, thời đức Phật còn tại thế, ở nước Xá-vệ, có Phạm chí nọ chỉ sanh được một đứa con gái duy nhất. Năm mười bốn, mười lăm tuổi, cô bé trở thành[...]
Quà cho người ra đi Quà cho người ra đi
Sat, 01 / 2018 10:10 PM
“Pháp cú thí dụ là những bài pháp ngắn, thông qua các câu chuyện sinh động và thú vị nói về nhân quả, thiện ác liên hệ trực tiếp đến đời sống tu tập c[...]