Phật pháp chuyên đề

Chuyện 16 – Lấy nước mía tưới cây mía Chuyện 16 – Lấy nước mía tưới cây mía
Mon, 10 / 2018 10:29 AM
Lời dẫn: “Lòng cha mẹ như trời biển”. Người làm cha mẹ trong thiên hạ, không ai mà không yêu thương con mình. Nhưng thương con không đúng cách thì hại[...]
Chuyện 15 – Bé mới sinh, lại muốn lớn ngay Chuyện 15 – Bé mới sinh, lại muốn lớn ngay
Sun, 10 / 2018 6:51 PM
Lời dẫn: Pháp sư Huyền Trang ở đời Đường đi Ấn Độ thỉnh kinh, phải mất thời gian hai, ba năm mới đến. Ngày nay, chúng ta ngồi máy bay khoảng sáu tiếng[...]
Chuyện 13 – Giết con cầu danh Chuyện 13 – Giết con cầu danh
Sat, 09 / 2018 11:14 PM
Lời dẫn: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là đức hạnh tốt của người Trung Quốc. Giả dối, lừa đảo là điều xấu xa trong nhân loại. Đức hạnh tốt và điều xấu xa [...]
Chuyện 12 – Nghe lỗi liền nổi giận Chuyện 12 – Nghe lỗi liền nổi giận
Sat, 09 / 2018 10:03 PM
Lời dẫn: Con người đều có tâm tự tôn, cũng là sinh vật rất sĩ diện. Cho dù là kẻ ngu si đần độn, cũng không chịu người khác nói khuyết điểm của mình. [...]
Chuyện 11 – Quạt mật cho mau nguội Chuyện 11 – Quạt mật cho mau nguội
Sun, 09 / 2018 10:45 AM
Lời dẫn: Bậc cổ đức nói: “Dùng đức để chinh phục người giàu, dùng lực để bắt người chạy trốn”. Thế gian này, phần đông đều dùng lực để kiềm chế sức mạ[...]
Chuyện 10 – Xây lâu đài trên hư không    Chuyện 10 – Xây lâu đài trên hư không  
Sun, 09 / 2018 8:32 AM
Lời dẫn: Một cây cổ thụ cao to, ban đầu phải từ hạt giống, chúng ta đem giống gieo xuống đất; sau đó, nó nảy mầm dần dần lớn lên. Tri thức, học vấn củ[...]
Chuyện 9 – Hăng quá hoá dở Chuyện 9 – Hăng quá hoá dở
Sun, 08 / 2018 10:48 PM
Lời dẫn: Cá tính mỗi người ở thế gian đều không giống nhau. Có người khiêm tốn, tự ti; có người tự đại, kiêu ngạo. Có người đầy đủ tài năng, trí thức,[...]
Chuyện 8 Lý luận của kẻ trộm Chuyện 8 Lý luận của kẻ trộm
Sun, 08 / 2018 12:41 PM
Lời dẫn: Mỗi loài chúng sinh trong vũ trụ đều có cách sống không giống nhau. Con người có giàu sang và nghèo cùng, cuộc sống của họ cũng khác nhau; đó[...]
Đến Diêm-la đòi con Đến Diêm-la đòi con
Sun, 08 / 2018 11:27 AM
Thuở xưa, có một vị bà-la-môn xuất gia từ nhỏ, đến năm sáu mươi tuổi vẫn chưa đắc đạo. Theo quy định của bà-la-môn, đến tuổi này chưa đắc đạo thì phải[...]
Chuyện xưa chuyện nay Chuyện xưa chuyện nay
Sun, 08 / 2018 6:20 PM
Thuở xưa, khi đức Phật đang hoằng hóa tại nước Xá-vệ, thì cách kinh thành này năm trăm dặm, gần núi, có một ngôi làng khoảng năm sáu mươi hộ gia đình [...]
Hương giới hạnh Hương giới hạnh
Sun, 07 / 2018 11:38 AM
Thuở xưa, sau khi thành đạo tại vương quốc La-duyệt-kỳ, trên bước đường hoằng hóa, đức Phật dần dần tiến về kinh thành Xá-vệ, nơi mà vua quan và thần [...]
Nguyện xưa đã thành Nguyện xưa đã thành
Sun, 07 / 2018 10:53 AM
Thuở xưa, lúc đức Phật giáo hóa tại nước Xá-vệ. Giữa vùng biển phía đông nam nước này có một tòa đài lớn, trên đài có một loài cây nở hoa thơm ngát, t[...]
Xa và gần Xa và gần
Sun, 07 / 2018 10:52 AM
Thuở xưa, đức Phật thuyết giảng kinh pháp cho chúng trời, người tại tinh xá Kỳ-hoàn, nước Xá-vệ. Khi ấy, có hai tân học tì-kheo ở nước La-duyệt-kỳ muố[...]
Cát tường tối thượng Cát tường tối thượng
Sun, 07 / 2018 8:29 AM
Thuở xưa, đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, trong thành La-duyệt-kỳ, thuyết pháp Tam thừa cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Bấy giờ, bên bờ sông Hằ[...]
Chuyện 7 – Dua nịnh trục lợi Chuyện 7 – Dua nịnh trục lợi
Sun, 07 / 2018 8:57 AM
Lời dẫn: Cuộc sống thế gian có muôn màu: người giàu sang, kẻ bần cùng; người gặp vận may, kẻ bị xui rủi; trong tâm con người cũng có tham, sân, si và [...]
Chuyện 6 – Giết con thành gánh Chuyện 6 – Giết con thành gánh
Sun, 06 / 2018 11:01 AM
  Lời dẫn: Mỗi ngày đọc báo hay xem truyền hình, chúng ta thường thấy đưa tin những bọn lừa đảo dùng tiền giả để gạt mọi người mua đồ dùng thật; hoặc [...]
Vội quên quá khứ Vội quên quá khứ
Sun, 06 / 2018 10:07 AM
Thuở xưa có một vị quốc vương dùng chánh pháp cai trị đất nước, nhân dân rất yêu kính. Thế nhưng, nhà vua rất lo buồn vì chưa có thái tử nối ngôi. Khi[...]
Chuyện 5 – Chết khát bên sông Chuyện 5 – Chết khát bên sông
Sat, 06 / 2018 11:40 PM
Lời dẫn: Có người thường nói: “Chúng ta là phàm phu, làm sao có tư cách học Phật! Người học Phật phải có thiện căn, nhân duyên đặc biệt. Hằng ngày, ch[...]
Hãy chiến thắng chính mình Hãy chiến thắng chính mình
Sat, 06 / 2018 10:45 PM
Thuở xưa, đức Phật cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị tì-kheo ở trong núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà [...]