Mon, 12 / 2018 9:28 PM | Tánh Kỳ

Lời dẫn: Làm người ở đời có rất nhiều hạng khác nhau, có người lương thiện, cũng có kẻ hung ác, có người nhân từ đức hạnh, cũng có kẻ gian trá, nham hiểm; chỉ có sai khác một niệm thiện và ác. Bậc cổ đức dạy: “Người đời, ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là thánh hiền”. Người không chịu sửa lỗi hướng thiện thì tương lai mãi mãi tăm tối, cũng là nghiệp nhân thiếu điều thiện. Mỗi người nên có đức tính khiêm tốn sửa lỗi thì trong tâm được trong sáng. Nếu như cố chấp gian trá thì giống như nhà không có cửa, không khí trong lành chẳng vào được, cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở thành căn nhà tối tăm u ám, người ta không thể ở được lâu dài.

Xưa kia, có một anh nông dân, quanh năm cần cù cày bừa, trồng lúa. Có một năm, hắn chuyển sang trồng mè thu hoạch trúng mùa. Mặc dù được mùa, nhưng hắn không biết cách làm mè như thế nào để ăn cho ngon. Một hôm, hắn nghĩ: “Gạo dùng nước nấu chín để ăn. Mè có dùng nước nấu không nhỉ?”. Do đó, hắn đi hỏi thăm mọi người. Có người bảo: “Anh đem mè rang, ăn mới thơm ngon”.

Hắn làm theo lời người này chỉ dẫn. Rang mè xong, hắn ăn liền, đúng là vừa thơm vừa ngon. Vì thế, hắn lại suy nghĩ: “Mè rang ăn thơm ngon như thế. Xưa nay, ta trồng thứ gì thì mọc lên thứ đó. Ta nên đem mè rang gieo xuống đất, nhất định sẽ thu hoạch mè thơm ngon, lại bán được giá cao, lẽ nào không được giàu to?”.

Vì thế, hắn lấy toàn bộ số mè còn lại đem rang để làm giống, rồi hắn ra sức cày đất, nhổ sạch cỏ, gieo mè xuống. Hằng ngày, hắn cần cù tưới nước, bón phân, làm cỏ. Từ đó, mỗi ngày hắn luôn trông đợi mè nảy mầm lớn nhanh. Nhưng vài tháng trôi qua, chỉ thấy cỏ mọc lan tràn um tùm, chẳng thấy mè mọc lên, hắn mới biết cách nghĩ của mình là sai lầm.

Bài học đạo lý

Câu chuyện này chứng minh rằng, có những người học Phật, phát tâm tu hành đạo Bồ-tát, mong muốn chứng đắc quả Phật Vô thượng. Xưa nay, Bồ-tát phải độ khắp chúng sinh, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn và tích lũy công đức mới là chính nhân thành Phật. Nhưng có người thích cuộc sống sung sướng an nhàn, đem danh lợi thế gian làm việc tu hành. Hằng ngày, họ tiếp xúc phan duyên theo cư sĩ mà không dạy cư sĩ tinh tấn tu hành. Chúng ta không trồng hạt giống Phật pháp thì làm sao có chính quả Bồ-đề?

Bậc cổ đức dạy: “Không có Di-lặc trời sinh, hay Thích-ca tự nhiên có”. Đức Phật Di-lặc, Phật Thích-ca, cho đến tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều phải nhiều kiếp tu hành, chẳng phải trên trời rơi xuống. Vì thế, chúng ta học Phật, nỗ lực tu hành một phần là thành tựu định tuệ một phần; làm lợi ích chúng sinh một phần là thành tựu công đức một phần. Chúng ta đã tin Phật, học Phật thì nỗ lực tinh tấn tu hành, độ khắp chúng sinh. Nếu chỉ mang danh học Phật mà chúng ta không chịu tinh tấn tu hành, chẳng những không được thành tựu chính quả, mà e rằng sẽ bị đọa lạc càng sâu thì khác nào hạt giống đem rang!

Bậc cổ đức dạy: “Việc đời khó hay là dễ? Người quyết chí làm việc thì việc khó trở thành dễ, người không chịu làm việc thì việc dễ trở thành khó”. Thế nên, mọi việc ở thế gian, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có việc gì khó. Lại nói: “Buồn, chẳng có gì lớn bằng tuyệt vọng”, “Nghèo, chẳng có gì nghèo bằng không có chí”. Người tuyệt vọng, không có chí cầu tiến thì làm việc gì cũng không thành công. Kẻ không có chí khí lại không hướng thượng, e rằng làm việc nhỏ cũng không xong. Có người cho rằng giàu sang ở thế gian thì phải có công lao sự nghiệp của tổ tiên để lại, hoàn cảnh, học vấn, tri thức làm chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi cho rằng chỗ dựa vững chắc tốt nhất là chí khí. Người không có chí khí thì mãi mãi là người nghèo. Xưa nay, những người thành công sự nghiệp, phần đông đều dựa vào chí khí và nỗ lực. Người không có ý chí và nỗ lực thì cũng là hạt giống đem rang, phải không các bạn?

(Trích từ Chuyện bách dụ – SC. Viên Thắng dịch, TT. Thiện Thuận hiệu đính)

Bài viết cùng chuyên mục