THÔNG BÁO – Khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 tại Hàn Quốc

Mon, 02 / 2019 3:48 PM | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tham quan mùa hè,
và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 tại Hàn Quốc
—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật. Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 và chương trình tham quan, ngắm hoa anh đào mùa xuân tại Hàn Quốc với các thông tin như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 11/04 – 16 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Chùa Tam Quang, 삼광사 : 부산광역시 부산진구 초읍천로43번길 77 (초읍동).  Sam Kwang Temple: 77, Choeupcheon-ro 43beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea.

3. Chủ đề: Hóa giải phiền muộn

II. CHƯƠNG TRÌNH: Quý vị hoan hỷ xem  tại đây.

III. ĐĂNG KÝ:

1. Tại Việt Nam: Xin vui lòng liên hệ:

– Văn phòng Viện Chuyên Tu – ĐT: 0254. 387.6947 (gặp thầy Thiện Thủ);
– Thầy Thiện Hưng – ĐT: 090.999 2102.

2. Tại Hàn Quốc: Xin vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Phật tử Diệu Đăng (ĐT : 010.6701.1967);
Miền Trung: Phật tử Diệu Hồng (ĐT: 010.2263.6783), Diệu Đạo (ĐT: 010.5314.2534);
Miền Nam: Phật tử Thiện Phong (ĐT: 010.6798.8997); Diệu Bình (ĐT: 010 .9315.2970);
– Khu vực Teku: Phật tử Thiện Chánh (ĐT: 010.6511.9318), Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264).

3. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 08/04/2019;

– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 11/03/2019.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử liễu tri.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

– CHƯƠNG TRÌNH – Khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 tại Hàn Quốc

Bài viết cùng chuyên mục