Mon, 02 / 2019 10:20 AM | Ban Biên tập

CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 9 TẠI HÀN QUỐC

CHÙA TAM QUANG

Sam Kwang Temple: 77, Choeupcheon-ro 43beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea.  삼광사 : 부산광역시 부산진구 초읍천로43번길 77 (초읍동). 

Ngày 13 – 14 tháng 4 năm 2019

 ————————————————

 

1. Ngày thứ bảy, 13 tháng 4 năm 2019:

– 04 giờ 30: Thức chúng

– 05 giờ 00: Hô canh tọa thiền

– 05 giờ 30: Sám hối Hồng danh

– 07 giờ 00: Tiểu thực

– 08 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp

– 11 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)

– 11 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật

– 12 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)

– 13 giờ 00: Thức chúng

– 14 giờ 00: Thuyết pháp

– 16 giờ 00: Trò chơi dân gian

– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)

– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)

– 19 giờ 00: Tụng kinh A Di Đà

– 20 giờ 00: Thi Giáo lý

– 21 giờ 30: Hô canh Tọa thiền

– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

2. Ngày Chủ nhật, 14 tháng 4 năm 2019:

– 04 giờ 30: Thức chúng

– 05 giờ 00: Tọa thiền

– 04 giờ 30: Sám hối Hồng danh

– 07 giờ 00: Tiểu thực

– 09 giờ 00: Lễ Khai mạc (có Chương trình riêng)

          – Tuyên bố lý do

          – Niệm Phật cầu gia hộ

          – Giới thiệu Chư Tôn đức chứng minh

          – Phát biểu Khai mạc

          – Phát nguyện của Hành giả

          – Đạo từ của Hòa thượng Trụ trì chùa Tam Quang

          – Tặng quà lưu niệm

          – Tuyên dương công đức

          – Cảm tạ của Ban Tổ chức

11 giờ 00: Chụp ảnh lưu niệm

– 11 giờ 30: Thọ trai

– 12 giờ 00: Kinh hành – niệm Phật

– 13 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)

– 14 giờ 00: Thức chúng

– 14 giờ 30: Lễ Quy y Tam bảo

– 15 giờ 00: Vấn đáp Phật pháp (TT. Thích Thiện Thuận chủ tọa)

– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều)

– 18 giờ 00: Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC

 

 

Bài viết cùng chuyên mục