Thu, 06 / 2019 4:32 PM | Thiện Hưng

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tham quan thiên đường mùa thu,
và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 10 tại Hàn Quốc

—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Phật tử,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật, Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 10 và chương trình tham quan thiên đường mùa thu lá vàng của Hàn Quốc với các thông tin như sau:

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2019.

– Địa điểm: Chùa Quang Tu (光 修 寺) Gwangsusa Temple: 26, 63beon-gil, Hakhaseo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Kroea (광수사: 대전광역시 유성구 학하서로63번길 26 (계산동))
– Chủ đề: Về với thực tại

II. CHƯƠNG TRÌNH: Quý vị hoan hỷ xem tại đây.

III. ĐĂNG KÝ:

1. Tại Việt Nam: Xin vui lòng liên hệ:

– Văn phòng Viện Chuyên Tu – ĐT: 0254. 387.6947 (gặp thầy Thiện Tôn);
 Thầy Thiện Hưng – ĐT: 090.999 2102.

2. Tại Hàn Quốc: Xin vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Phật tử Diệu Ngọc (ĐT: 010.5803.0812);
– Miền Trung: Phật tử Diệu Hồng (ĐT: 010.2263.6783), Diệu Đạo (ĐT: 010.5314.2534);

– Khu vực Daecheon: Phật tử Diệu Đức (010.9694.2727), Đặng Thị Ngọc Nhi (010.7565.1817);
– Miền Nam: Phật tử Đức Kiên (ĐT: 010.9724.0093), Diệu Bình (ĐT:010 .9315.2970);
– Khu vực DaeguPhật tử Thiện Tâm (ĐT: 010.5826.8586), Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264);

Khu vực Gyeongsan: Phật tử Thiện Phương (010.3675.2909), Diệu Hạnh (010.2894.2588)

3. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 30/10/2019;
– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 20/09/2019.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử liễu tri.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Bài viết cùng chuyên mục