Fri, 08 / 2019 11:22 AM | Ban Biên tập

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TẠI HÀN QUỐC LẦN 10

Ngày 30/10 đến 05/11 năm 2019

Chủ đề: VỀ VỚI THỰC TẠI

—————————————————-

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

1. Ngày thứ tư, 30 tháng 10 năm 2019:

– Buổi sáng: Đón Đoàn ở sân bay Incheon;
– 11 giờ 30: Nhận phòng tại chùa Quang Tu;
– 12 giờ 00: Chào Hòa thượng trụ trì Moo Won, lễ Phật;
– 13 giờ 00: Nghỉ dưỡng
– 18 giờ 00: Tiểu thực
– 21 giờ 30: Chỉ tịnh.

2. Ngày thứ năm, 31 tháng 10 năm 2019:

– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Đi tham quan lá vàng
– 12 giờ 00: Dùng trưa
– 18 giờ 00: Dùng chiều
– 21 giờ 30: Chỉ tịnh.

3. Ngày thứ sáu, 01 tháng 11 năm 2019:

– 04 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền
– 05 giờ 00: Sám hối
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 30: Tham quan
– 12 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức;
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà
– 20 giờ 30: Sinh hoạt Giới tử xuất gia gieo duyên
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

4. Ngày thứ bảy, 02 tháng 11 năm 2019:

– 04 giờ 30: Thức chúng
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền
– 05 giờ 00: Sám hối
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Lễ Xuất gia gieo duyên
– 09 giờ 00: Truyền Sa-di giới
– 11 giờ 30: Thọ trai (dùng cơm trưa)
– 12 giờ 00: Kinh hành – niệm Phật
– 12 giờ 30: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 14 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 30: Thuyết pháp
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt)
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà
– 20 giờ 00: Thi trắc nghiệm Giáo lý
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh

5. Ngày Chủ nhật, 03 tháng 11 năm 2019:

– 04 giờ 00: Thức chúng
– 04 giờ 30: Hô canh tọa thiền
– 04 giờ 30: Sám hối
– 07 giờ 00: Tiểu thực
– 08 giờ 00: Thuyết pháp
– 09 giờ 30: Lễ Khai mạc Khóa Tu học (có chương trình riêng)
– 11 giờ 30: Chụp ảnh lưu niệm
– 12 giờ 00: Khất thực – Thọ trai
– 13 giờ 00: Chỉ tịnh (nghỉ trưa)
– 14 giờ 00: Thức chúng
– 14 giờ 30: Lễ Vu-lan (chủ đề: Cành hồng tặng Mẹ )
– 16 giờ 30: Xả giới cho các Giới tử xuất gia gieo duyên
– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều)
– 18 giờ 00: Chia tay.

6. Ngày thứ hai, 04 tháng 11 năm 2019

Tham quan

7. Ngày thứ ba, 05 tháng 11 năm 2019

Ra sân bay, về Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục