Fri, 10 / 2018 6:34 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 11/2018
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
14 giờ 00
Ngày 04/11/2018

(nhằm 27/09 âm lịch)
CHÙA THIỀN TÔN 2
264 Đường 30, phường Cát Lái,

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
08 giờ 00
Ngày 16/11/2018
(nhằm 10/10 âm lịch)

LỄ KHAI MẠC
ĐẠI GIỚI ĐÀN BẢO TẠNG
Tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú mỹ,

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

08 giờ 00
Ngày 18/11/2018
(nhằm 12/10 âm lịch)

LỄ BẾ MẠC
ĐẠI GIỚI ĐÀN BẢO TẠNG
(Cổ Phật khất thực, cúng dường Thiên Tăng)
Tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú mỹ,

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Huân tu lần thứ 59
Ngày 18/11/2018
(nhằm 12/10 âm lịch)
VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
08 giờ 00
Ngày 24/11/2018
(nhằm 18/10 âm lịch)

CHÙA TỪ XUYÊN
Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

19 giờ 00
Ngày 25/11/2018
(nhằm 19/10 âm lịch)

CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI
89B Bà Huyện Thanh Quan
phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục