Cần biết

Lịch thuyết giảng tháng 3 – 2021 Lịch thuyết giảng tháng 3 – 2021
Tue, 03 / 2021 9:46 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 3/2021 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 21/03/2021 (nhằm 09/02 âm lịch) Huân tu lần 85 VIỆN CHUYÊN TU[...]
Lịch thuyết giảng tháng 4 – 2019 Lịch thuyết giảng tháng 4 – 2019
Thu, 03 / 2019 8:11 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 04/2019 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 06/04/2019 (nhằm 02/03 âm lịch) CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN 117 P[...]
Lịch thuyết giảng tháng 03 – 2019 Lịch thuyết giảng tháng 03 – 2019
Fri, 03 / 2019 8:01 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 03/2019 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 03/03/2019 (nhằm 27/01 âm lịch) BỬU LÂM CỔ TỰ Thị trấn Long[...]
Lịch thuyết giảng tháng 12 – 2018 Lịch thuyết giảng tháng 12 – 2018
Fri, 11 / 2018 11:45 AM
LỊCH GIẢNG THÁNG 12/2018 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 02/12/2018 (nhằm 26/10 âm lịch) CHÙA HỘI AN Thành phố mới tỉ[...]
Lịch thuyết giảng tháng 11 – 2018 Lịch thuyết giảng tháng 11 – 2018
Fri, 10 / 2018 6:34 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 11/2018 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 04/11/2018 (nhằm 27/09 âm lịch) CHÙA THIỀN TÔN 2 264 Đường [...]
LỊCH HUÂN TU NĂM 2018 LỊCH HUÂN TU NĂM 2018
Tue, 08 / 2018 8:34 PM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0254 387 6947 – 0251 263 0013 Email: vi[...]