Sun, 07 / 2018 10:02 AM | ThienDat

08 giờ 00 ngày 08/7/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm Trường hạ chùa Long Quang, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng chủ đề “Ý Nghĩa Thời Kinh Sớm” cho khoảng 120 chư Tăng Ni hành giả an cư do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa tổ chức.

Thượng tọa chia sẻ: Trong Kinh Viên Giác, chương Thanh tịnh huệ, Đức Phật thường nhắc nhở chúng đệ tử khi tham cứu giáo nghĩa trong hành trì, tu tập rằng: “Nhất thiết tu-đa-la giáo như tiêu nguyệt chỉ”, có nghĩa là tất cả kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là phương tiện để chỉ, còn mặt trăng là cứu cánh để thấy. Trong Phật giáo, giáo pháp của đức Phật chỉ là phương tiện (ngón tay) dắt dẫn, chỉ bày cho chúng sinh thấy được Chân như thực tướng (mặt trăng), chứ giáo pháp chẳng phải là Chân như thực tướng, cũng như ngón tay chẳng phải là mặt trăng. Nếu người lầm ngón tay là mặt trăng thì chẳng biết ngón tay, cũng chẳng biết mặt trăng.

Thời khóa tụng kinh buổi sớm mai (công phu khuya) trong thiền môn được thực hiện khi tâm ý của hành giả trong lặng, các căn chưa phan duyên theo trần cảnh. Trì tụng thần chú Lăng-nghiêm, Đại bi và thập chú để chế phục dục tình. Thần chú là mật ngữ mầu nhiệm lưu xuất từ tâm thanh tịnh của Như Lai nên có năng lực chuyển hóa thân tâm và hoàn cảnh. Khi hành giả ở trong trạng thái thân tâm vắng lặng, chính là lúc tâm ta và tâm Phật tương ưng mà nhiếp tâm trì tụng chú này sẽ phát sanh vô tác diệu lực, tạo thành sức gia trì, diệt trừ ma chướng, tịnh hóa thân tâm, đem lại lợi ích cho hành giả một cách như ý.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục