Sat, 07 / 2020 11:08 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 25/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm trường hạ chùa Bửu Quang, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng chủ đề “Ý Nghĩ Lễ Tự Tứ” với sự tham dự khoảng 100 Tăng ni hành giả an cư tại địa phương.

Tự tứ được dịch từ chữ Pavāraṇā, từ này đã được dùng phổ thông trong Phật giáo. Tuy nhiên, ý nghĩa chính thức và chủ yếu của từ Pavāraṇā có nghĩa là sự thỉnh cầu, sự yêu cầu. Nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ do thấy, do nghe, do nghi để vị tỳ-kheo đương sự thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân.

Bài viết cùng chuyên mục