Wed, 10 / 2020 7:54 PM | Ban Biên tập

Phần III: MÂY TRẮNG NGÀN PHƯƠNG

Năm chú Thiện Tín, Thiện Nhựt, Thiện Niệm, Thiện Huệ, Thiện Trụ xuất gia cùng ngày 11/11/2011 (nhằm ngày an vị Phật chánh điện tạm ở VCT 2). Thiện Niệm rất ngoan hiền, lễ phép và học chăm chỉ nên đậu thủ khoa Sa-di trong Giới đàn Huệ Thành tổ chức tại chùa Long Quang, Tp. Cần Thơ vào ngày 12/8/2012, một tháng sau thì chú rời khỏi VCT và hoàn tục. Thiện Nhựt (Nguyễn Đệ) thì siêng năng nhưng lại nhẹ dạ, thiếu ý chí nên đã xuất chúng vào khoảng tháng đầu 10 năm 2012; năm 2017 học Trung cấp Khóa XI tại Đại Tòng Lâm, giờ học Cao học tại Học viện Phật giáo tại Hà Nội; hai chú Thiện Tín và Thiện Huệ hiện theo học Trung cấp Khóa VIII Đại Tòng Lâm cùng với Thiện Nguyện; chú Thiện Trụ bản tính hiền lành, nghiêm túc và chăm chỉ học hành, luôn an phận lo tu; học Cao đẳng khóa VII Đại Tòng Lâm chung với Thiện Long, Thiện Trí, giờ học tại Học viện Phật giáo Tp.Hcm.

Hai chú Thiện Nhẫn và Thiện Điền xuất gia cùng ngày 14/9/2012. Thiện Nhẫn tính ít nói, siêng năng, xuất chúng năm 2015 học luật tại chùa Huệ Nghiêm, cuối năm 2019 về VCT làm Quản chúng chùa Vạn Thiện được 14 ngày thì xuất chúng; Thiện Điền thì tánh tình ương bướng, xuất chúng năm 2017 học Trung cấp khóa XI Đại Tòng Lâm, sau đó bệnh nặng về chùa Vạn Thiện dưỡng bệnh, xuất chúng cuối năm 2019.

Năm chú Thiện Đẳng, Thiện Uy, Thiện Phong, Thiện Đại, Thiện Huy cùng xuất gia ngày 19/01/2013. Thiện Đại xuất chúng ngày 15/2/2014. Thiện Phong xuất chúng ngày 16/2/2014. Thiện Đẳng, Thiện Uy và Thiện Huy rất ham học và tinh tấn tu tập, ba chú đều xuất chúng cuối năm 2015; chú Thiện Uy sau khi học Trung cấp tỉnh Đồng Nai xong là trở về, cuối năm 2019 làm Tri sự tại VCT 2.

Hai chú Thiện Quảng và Thiện Đạo cùng xuất gia ngày 17/11/2013. Thiện Quảng thông minh nhưng lười biếng, xuất chúng năm 2018 lên trường Đại Tòng Lâm học Trung cấp khóa IX; Thiện Đạo thông minh, siêng năng, xuất chúng năm 2014 lên học thiền tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, năm 2016 về lại VCT, năm 2017 xuất chúng vào tu học tại Trúc Lâm Phật Đăng, năm 2018 hoàn tục.

Chú Thiện Thức xuất gia ngày 13/2/2014 và xuất chúng ngày 17/3/2014 sau một tháng ở chùa với nhiều “thành tích” lý luận, cãi vã không nhường ai.

Năm chú Thiện Châu, Thiện Hảo, Thiện Tâm, Thiện Ngộ, Thiện Khang cùng xuất gia ngày 10/8/2014. Tất cả đều rất ngoan và chăm chỉ, ham tu. Thiện Châu thì không phát tâm chân thật xuất gia nên xuất chúng ngày 30/10/2014 và hoàn tục; Thiện Hảo lên Trường Đại Tòng Lâm học Trung cấp Khóa IX, cuối năm 2019 về lại ở chùa Vạn Thiện; Thiện Tâm tính nết hiền lành, học ngoại trú Khóa IX Đại Tòng Lâm, làm Quản chúng VCT 1; Thiện Ngộ xuất chúng năm 2017, hoàn tục năm 2018; Thiện Khang xuất chúng năm 2017 học Trung cấp tại Đồng Nai, tốt nghiệp xong xin không về.

 

Tám chú Thiện Tôn, Thiện Hiến, Thiện Phẩm, Thiện Hạo, Thiện Hóa, Thiện Ninh, Thiện Khôi, Thiện Phục cùng xuất gia ngày 14/6/2015. Các chú đến từ nhiều vùng miền, mang hoài bão xuất gia mà vẫn chưa bỏ được tập khí đời thường: Thiện Tôn tánh hiền lành, siêng năng nhưng lại không có chánh kiến, lập trường trong tu học nên xuất chúng rồi nhập chúng đến 3 lần, xuất chúng lần cuối vào 01/9/2019; Thiện Hiến chưa có ý thức cao trong tu học, xuất chúng ngày 25/7/2016; Thiện Phẩm siêng năng chăm chỉ học nên đoạt giải thủ khoa thọ giới Sa-di tại Giới đàn Đồng Huy năm 2016; Thiện Hạo có kiến thức nhưng lại cố chấp, cao ngạo nên nhập chúng rồi xuất chúng đến 3 lần, lần cuối xuất chúng ngày 27/2/2019; Thiện Hóa thuần hòa, chăm chỉ, tinh tấn; Thiện Ninh ham tu, xuất chúng tu thiền ngày 20/10/2015; Thiện Khôi chưa chín chắn phát tâm nên xuất chúng nhập chúng 2 lần, lần cuối xuất chúng giữa năm 2017; Thiện Phục hoàn tục sau khi xuất gia một tuần.

Bốn chú Thiện Tuệ, Thiện Mẫn, Thiện Thủ, Thiện Đạt (Trần Thắng) cùng xuất gia ngày 18/10/2015. Thiện Tuệ hiền lương nhưng chưa hoàn toàn có tâm xuất gia nên hoàn tục ngày 16/6/2018; Thiện Mẫn là đệ tử xuất gia lớn tuổi nhất (60 tuổi) từng là Hiệu trưởng một trường Tiểu học, sau khi hưu trí thì giác ngộ và phát nguyện xuất gia, vì thế vẫn còn một ít tập khí thế gian, nhưng chú rất tinh tấn tu học, làm Quản chúng VCT 2; Thiện Thủ từ Hàn Quốc về, thu xếp việc gia đình xong vào dốc lòng tu học, tánh hiền hòa dễ mến, học xong Trung cấp Khóa IX Đại Tòng Lâm; Thiện Đạt xuất chúng ngày 01/3/2016.

Chú Thiện Diệu xuất gia ngày 23/3/2016, tánh siêng năng tu học đến mức cực đoan, rất khéo léo và có chuyên môn thiết kế điện nước, có thể làm tất cả mọi việc sửa chữa.

Hai chú Thiện Bạch, Thiện Không lao động tại Hàn Quốc, xuất gia gieo duyên trong Khóa tu học Phật pháp lần 2 tổ chức ngày 26/09/2015 tại chùa Tam Quang (Samkwang Sa), thành phố Busan ở Hàn Quốc. Tánh tình cả hai chú đều rất thuần lương, tu học nghiêm túc, tinh thần ý thức và trách nhiệm cao nên được mọi người quý mến. Cả hai chú đều học xong Trung cấp khóa IX Đại Tòng Lâm. Thiện Bạch học hành chăm chỉ nên đạt hạng nhì khi thọ giới Sa-di tại Giới đàn Đồng Huy Đại Tòng Lâm năm 2016, hiện làm Tri sự chùa Vạn Thiện; Thiện Không làm Tri sự VCT 1.

Bảy chú Thiện Đạt (Nguyễn Mậu Sơn), Thiện Di, Thiện Hải, Thiện Lâm, Thiện Nhân, Thiện Trang, Thiện Chân đều xuất gia cùng ngày 14/5/2016, Thiện Đạt rất siêng năng tu học và làm việc, có trách nhiệm với công việc, tính nói nhiều; Thiện Di chịu khó nhưng nặng gia đình, hoàn tục ngày 06/02/2020; Thiện Hải thông minh nhưng tánh lười biếng, tụng kinh rất lớn tiếng và rõ ràng, xuất chúng 03/9/2019; Thiện Lâm chăm chỉ tu học và hòa nhã, xuất chúng ngày 24/12/2018 tu thiền tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt; Thiện Nhân không có tinh thần kỷ luật cao, xuất chúng ngày 05/12/2017; Thiện Trang hiền lương, chất phác nhưng không làm chủ được cảm xúc, xuất chúng hoàn tục ngày 15/9/2017; Thiện Chân tánh chân thật, hiền lương, chịu khó, hiện làm thị giả Sư phụ.

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục