Sun, 10 / 2020 9:41 PM | Ban Biên tập

Phần III: MÂY TRẮNG NGÀN PHƯƠNG

Hai chú Thiện Hưng và Thiện Chấn cùng xuất gia ngày 19/12/2004, tuy là đôi bạn thân nhưng tính trái ngược nhau. Cả hai chú đều rất siêng tu và ham học nên sớm thể hiện tâm nguyện muốn hoằng pháp lợi sanh. Thiện Hưng xuất chúng năm 2006 để lên Sài Gòn học Học viện PGVN tại Thiền viện Vạn Hạnh khóa VI. Sau khi tốt nghiệp năm 2010, Thầy lại tiếp tục xin học thêm Đại học Sư phạm, rồi lại cũng ham học dù tuổi đã già… vẫn còn đeo mang nghiệp bút nghiên. Thiện Chấn rất siêng học nên kiến thức phong phú, đã xuất sắc đậu thủ khoa tại Giới đàn Thiện Hòa VI khi thọ Sa-di năm 2006. Chú xin xuất chúng ngày 05/3/2006 để vân du tham học, lập hạnh lợi tha trong vai trò Như Lai sứ giả.

Chú Thiện Tài xuất gia ngày 24/7/2005, siêng học kinh điển và chữ Hán nhưng lại không thích học Phổ thông, chính vì thế mà được hạng nhì khi thọ giới Sa-di tại Đại Giới đàn Thiện Hòa VI ở Đại Tòng Lâm. Năm sau, Thầy xin rời VCT lên chùa Kim Cương ở quận 3, Tp.HCM để học lại Phổ thông và chuyên cần học tiếng Hoa. Một lần nữa, Thầy xuất sắc đậu thủ khoa khi thọ giới Tỳ-kheo tại Giới đàn chùa Bảo Tịnh tỉnh Hậu Giang tổ chức vào năm 2009. Năm 2014, Thiện Tài du học Đài Loan.

Chú Thiện Luận xuất gia 24/7/2005 nhưng xuất chúng năm 2008, đến chùa Liên Trì ở Vũng Tàu học tiếp Phổ thông. Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông thì hoàn tục.

Chú Thiện Triều xuất gia ngày 18/12/2005, cần mẫn tu học và điềm đạm. Chú xuất chúng năm 2008 xuống chùa Liên Trì, rồi theo học Trung cấp khóa VI của Trường Phật học tỉnh Đồng Nai.

Năm chú Thiện Bảo, Thiện Quang, Thiện Minh, Thiện Tịnh, Thiện Bằng cùng xuất gia ngày 28/7/2007. Thiện Bảo xuất chúng cùng một lúc với Thiện Triều và Thiện Luận năm 2008. Thiện Quang xuất chúng lên học Trung cấp Khóa VI trường Phật học Đồng Nai năm 2008, sau khi tốt nghiệp năm 2013 thì về lại VCT, nhưng chỉ lưu trú có 2 tháng rồi lại rời khỏi chùa để theo nghiệp học hành riêng, sau đó học tại Học viện Phật giáo tại Tp.HCM. Thiện Minh tính tình nhỏ nhẹ hiền lương nên được chọn làm thị giả Sư ông, đến năm 2011 xuất chúng lên học Trung cấp khóa VII Trường Phật học Đại Tòng Lâm, sau đó lên Sài Gòn, rồi lại bỏ áo tu, sống đời thế tục. Chú Thiện Tịnh ở chùa được 3 tháng là xuất chúng, hoàn tục về nhà phụ ba mẹ lo cho em nhỏ. Chú Thiện Bằng xuất gia ở chùa đi học phổ thông, xuất chúng năm 2009 rồi hoàn tục.

Ba chú Thiện Quán, Thiện Toàn, Thiện Long cùng xuất gia ngày 29/9/2007. Thiện Quán và Thiện Toàn xuất chúng năm 2008 để tham phương học đạo; chú tiểu Thiện Long chăm chỉ học hành và siêng năng công phu công quả, bản tính hiền lành, vui vẻ và chịu khó nên tất cả huynh đệ đều thương mến, chú học xong Cao đẳng khóa VII Đại Tòng Lâm và xuất chúng năm 2019.

Ba chú Thiện Khánh, Thiện Chí, Thiện Hùng xuất gia với ĐĐ. Thích An Kim tại chùa Phước Sơn ở Chợ Gạo, Tiền Giang vào giữa năm 2007. Đến VCT cầu y chỉ chúng tôi vào ngày 29/7/2007, qua năm 2008 thì Thiện Khánh và Thiện Chí xuất chúng học Trung cấp Phật học khóa VI ở tỉnh Đồng Nai; Thiện Hùng học Trung cấp tỉnh Tiền Giang. Tốt nghiệp xong năm 2013, Thiện Chí trở về VCT tu học với đại chúng một thời gian ngắn rồi cũng rời VCT ngày 29/4/2014; còn Thiện Khánh thì một đi không trở lại.

Hai chú Thiện Duệ, Thiện Phước xuất gia cùng ngày 23/2/2008. Thiện Duệ xuất chúng theo học Khóa VII Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, tốt nghiệp năm 2013 về lại VCT quản sự trên đất mới, rời VCT ngày 25/1/2014. Thiện Phước thì xuất chúng từ năm 2010, học Trung cấp ở Tiền Giang.

Chú Thiện Đăng xuất gia ngày 28/6/2008, xuất chúng học Trung cấp Phật học khóa VI ở tỉnh Đồng Nai, tốt nghiệp xong về VCT được 2 tháng thì rời khỏi VCT tháng 9/2013 để học Học viện Khóa XI tại Tp.HCM, giờ về quê tại Xuyên Mộc lập am ẩn tu trên đất gia đình.

Năm chú Thiện Pháp, Thiện Chánh, Thiện Mãn, Thiện Nghiêm, Thiện Viên cùng xuất gia ngày 12/11/2008. Thiện Pháp thì xuất chúng sau 6 tháng ở chùa và hoàn tục; Thiện Nghiêm xuất chúng về Tiền Giang học Trung cấp năm 2010, về lại làm Tri sự VCT 2 năm 2018 đến năm 2019 thì xuất chúng; Thiện Chánh xuất chúng vào tháng 8/2012 lên Đà Lạt học Trung cấp Phật học, giờ về đất nhà ở Xuân Lộc lập am ẩn tu; Thiện Mãn xuất chúng lên học Luật ở chùa Huệ Nghiêm vào cuối năm 2012; Thiện Viên xuất chúng theo học Trung cấp Khóa VII ở tỉnh Đồng Nai tháng 4/2013, sau đó học Học viện Khóa XII tại Tp. HCM.

Hai chú Thiện Ân và Thiện Chiếu xuất gia cùng ngày 01/01/2010. Thiện Ân xuất chúng cuối năm 2012 theo Thiện Chánh lên Đà Lạt học Trung cấp. Thiện Chiếu xuất chúng ngày 03/11/2013 và hoàn tục.

Hai chú Thiện Giới và Thiện Định cùng xuất gia ngày 30/8/2010. Thiện Giới xuất chúng tháng 12/2011 học Trung cấp tỉnh Trà Vinh; Thiện Định chịu khó, nhẫn nại và hết lòng với công việc dù thân bịnh hoạn, đóng góp nhiều công sức hy sinh cho huynh đệ đi học, cuối cùng cũng xuất chúng về quê lập am.

Hai chú Thiện Đức và Thiện Trí xuất gia cùng ngày 20/11/2010, xuất chúng theo học Trung cấp Khóa VII ở tỉnh Đồng Nai tháng 4/ 2013. Thiện Đức chăm chỉ học hành nên xuất sắc đậu thủ khoa khi thọ giới Tỳ-kheo tại Giới đàn Thiện Hòa VI ở Đại Tòng Lâm năm 2013, giờ học tại Học viện Phật giáo… ở Singapore; Thiện Trí sau khi học xong về học Cao đẳng Khóa VII tại Đại Tòng Lâm, giờ theo học tại Học viện Phật giáo Tp.HCM.

Chú Thiện Hạnh (Lê Minh Tài) xuất gia ngày 15/11/2009 với ĐĐ. Thích Thiện Giác tại chùa Quảng Tế ở Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, về VCT cầu y chỉ với chúng tôi mùa Phật đản năm 2011. Thiện Hạnh rất chăm chỉ công quả tụng niệm, quản sự ở đất mới rất tốt, xuất sắc đạt hạng nhì Tỳ-kheo tại Giới đàn Thiện Hòa VI ở Đại Tòng Lâm năm 2013. Xuất chúng năm 2015.

Chú Thiện Giác xuất gia ngày 14/8/2011 khi vừa tròn 14 tuổi, xuất chúng học Trung cấp Khóa IX Đại Tòng Lâm.

Chú Thiện Nguyện xuất gia ngày 20/4/2010 với ĐĐ. Thích Nhuận Chân tại chùa Quảng Hạnh ở Đức Linh, Bình Thuận. Đến VCT cầu y chỉ với chúng tôi ngày 21/8/2012. Đầu năm 2014, xuất chúng lên học Trung cấp Khóa VIII Đại Tòng Lâm; năm 2017 về làm Tri sự VCT 2 đến năm 2018 thì xuất chúng.

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục