Wed, 05 / 2020 11:10 PM | Ban Biên tập

Sau 6 tháng tạm gián đoạn vì ảnh hưởng bệnh dịch, tối ngày 24/5/2020, TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng chủ đề “Vãng Sanh Tịnh Độ” tại giảng đường Chánh Trí chùa Xá Lợi với sự tham dự khoảng 300 Phật tử.

Thiền là pháp tu của người sống bằng giới định, Tịnh độ là pháp tu của người sông bằng đức tin. Vãng sanh là cách gọi khác của sáng đạo, chứng ngộ. Bởi lẽ, chính niềm tin là điều kiến phát triển tình cảm tôn giáo, là nền tảng phát huy năng lực giới định huệ. Vãng sanh có hiện tiền vãng sanh và lâm chung vãng sanh.

Bài viết cùng chuyên mục