T5, 03 / 2018 7:08 Sáng | Minh Quốc

Sáng ngày 05/3/2018 (nhằm 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất) theo sự họp bàn và thống nhất của chư Tôn đức Tăng, Ni ẩn tu khu vực làng Vạn Hạnh, núi Thị Vải, tất cả đều đồng thuận chọn ngày 18 âm lịch hằng tháng tập trung tại chùa Vạn Thiện để cùng tụng Kinh Phạm Võng nhằm thọ trì theo hạnh nguyện Bồ-tát.

Khi sự kết nối giữa các tu sĩ trong khu vực vẫn còn rời rạc, sự chia sẻ đùm bọc vẫn còn hạn chế thì đây là cơ hội để các Tăng, Ni có điều kiện giao lưu sách tấn lẫn nhau. 150 vị Tăng, Ni chấp tay nghiêm trang đồng cất cao thanh âm tụng giới pháp đại thừa của chư Phật ba đời đã tụng, đang tụng và sẽ tụng. Núi rừng Thị Vải vang xa lời của đức Thế Tôn khuyến giáo: “Chư Đại chúng! Chấp tay chí tâm lóng nghe! …Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thời được an vui, không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng…

Tại đây, Thượng tọa Thích Thiện Thuận cùng chư Tôn đức Viện Chuyên Tu hướng dẫn gia đình cố Phật tử Lê Văn Lợi pháp danh Thiện Hộ cúng dường tịnh tài cho chư Tăng, Ni ẩn tu núi Thị Vải để tạo thêm chút phương tiện cho đời sống ẩn dật nơi núi rừng, hồi hướng công đức đến hương linh cố Phật tử Thiện Hộ – người vừa lâm chung cách đây 12 ngày.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ:

Bài viết cùng chuyên mục