Sat, 06 / 2020 8:56 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 23/6/2020, Phật tử Nguyễn Thị Lan pháp danh Diệu Hạnh và con trai Nguyễn Trọng Hiếu pháp danh Thiện Phúc vượt chặng đường từ miền quê Quảng Nam vào Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh xin tổ chức Lễ cúng dường Trai Tăng cầu siêu cho Thân phụ Nguyễn Sỹ pháp danh Quảng Không.

Lời tác bạch của hiếu tử nghe thống thiết: “Kính bạch chư Tôn đức, để tưởng nhớ công sinh thành cao cả, âm-dương phân chia đôi ngã, kẻ mất người còn bao ân tình sâu đậm, dưỡng dục cù lao chúng con không biết làm sao đáp đền. Và giờ đây trước cảnh tiền đồ bất định, nghiệp thức mịt mờ, thăng trầm chưa rõ, chúng con vô cùng đau đớn, lo âu không biết giờ đây trong thế giới vô hình, hương linh thân phụ chúng con đã thảnh thơi nơi miền lạc cảnh hay bị đọa đày trong chốn khổ đau hay còn phảng phất đâu đây theo đám mây ngàn trong không gian vô tận.

Thế nhưng, được sự hướng dẫn và cho phép của Sư phụ Trụ trì Viện Chuyên Tu, bằng niềm tin son sắt với ngôi Tam bảo, mười phương Chư Phật cùng oai thần chú nguyện của chư Tôn đức Tăng, chúng con tin chắc rằng năng lực ấy sẽ vượt qua muôn trùng thế giới và có sức mạnh vô biên khiến cho hương linh thân phụ chúng con chuyển biến nghiệp duyên, túc trái quy hướng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực công đức gia trì mà được siêu sanh Tịnh độ”.

Bài viết cùng chuyên mục