Wed, 01 / 2020 11:22 PM | Ban Biên tập

19 giờ tối ngày 29/01/2020 (mùng 5 tết), Sư phụ Trụ trì cùng chư Tăng và Phật tử đã tổ chức tụng kinh cầu siêu nhân ngày Lễ Đại tường (mãn tang) cho Phật tử Lê Văn Lợi, pháp danh Thiện Hộ.

Phật tử Thiện Hộ là người hộ pháp đắc lực cho Sư phụ từ ngày đầu tiên thành lập Viện Chuyên Tu 2 suốt 7 năm ròng cho đến ngày mãn phần. Tinh thần nhiệt tình hết lòng vì đạo và tình cách hòa ái của Phật tử Thiện Hộ vẫn là điều tiếc nuối, nhớ thương trong lòng các Phật tử Viện Chuyên Tu mỗi khi nghĩ về Anh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục