Tue, 01 / 2023 6:13 PM | Thiện Quang

Tối ngày 24/01/2023 (nhằm ngày mùng 2 Tết Quý Mão), Thượng toạ Trụ trì cùng chư Tăng và Phật tử câu hội về Viện Chuyên Tu 2 trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới và thăm hỏi quý Phật tử tại địa phương nơi đây. Theo thông lệ hằng năm, vào ngày mùng 2 Tết chư Tăng và Phật tử tại chùa 1 tập trung về chùa 2 để tụng kinh và mở tiệc đầu năm, nhằm tạo không gian tâm linh cho quý Phật tử tại khu vực Long Thành, Đồng Nai có cơ hội tụng kinh cầu nguyện cho một năm mới bình an phúc lạc. Bên cạnh đó, Thầy Trụ trì chia sẻ Pháp thoại ngắn, động viên tinh thần tinh tấn tu học của chúng đệ tử và quý Phật tử, ngoài ra Thầy lì xì lộc may mắn đầu năm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại diện quý Phật tử dâng lời mừng khánh tuế trên Thượng toạ Trụ trì và chư Tăng

 

Bài viết cùng chuyên mục