Sun, 06 / 2019 12:23 PM | Ban Biên tập

07 giờ 30 ngày 08/6/2019, nhận lời mời của Ban Chức sự trường hạ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm trường hạ Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm thuyết giảng chủ đề “Tự tứ, nét đặc thù của Phật giáo” với sự tham dự của khoảng 600 Tăng Ni hành giả an cư.

Thượng tọa chia sẻ, an cư có nguồn gốc tiếp thu từ yếu tố xã hội Ấn Độ cổ đại, nhưng Tự tứ thì lại được chính Đức Phật chế định cho cộng đồng Tăng lữ thực hiện mỗi năm một lần vào ngày cuối cùng của 3 tháng an cư. Tự tứ không chỉ là nghi thức thọ thêm một tuổi đạo (hạ lạp) của tỳ-kheo, mà nó còn có ý nghĩa quan trọng của chính đương sự cầu thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình trên ba phương diện: được thấy, được nghe và được nghi.

Chư Tăng sau thời gian dài sống tách biệt hoặc hành đạo vân du, nhưng đến mùa mưa thì cùng nhau sống chung một trụ xứ 3 tháng để cùng nhau bảo bọc, nâng đỡ, chia sẻ trong tu tập; đỉnh điểm là giúp đỡ nhau cùng chỉ ra những khuyết điểm để được thanh tịnh trên tinh thần hòa hợp: chính là Tự tứ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục