Wed, 07 / 2022 5:16 AM | Thiện Hưng

Sáng ngày 26/07/2022, TT. Thích Nguyên Bình – UVTT. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, Trụ trì Chùa Long Quang đã quang lâm Hạ trường giảng dạy cho đại chúng chủ đề “Lộ Trình Tu Tập Theo Kinh Hoa Nghiêm” phần tiếp theo.

Thực tế cho thấy các vị chân tu hành đạo dưới dạng tâm, tâm họ thanh tịnh, an vui, tác động cho người trông thấy họ liền phát tâm Bồ-đề và an vui theo. Trái lại, người dùng lời nói ngọt ngào, nhưng phát xuất từ tâm gian ác bên trong, nên chúng ta cảm nhận ghê sợ và không tin được. Từ đó, hành đạo của Đại thừa đặt nền tảng trên sinh hoạt của tâm là chính. Nếu tâm thực sự tốt sẽ kết thành quả tốt, dù cho hành động bề ngoài không tốt. Sức mạnh phi thường của tâm chi phối, khiến việc thành tựu, không cần phải cử thân động niệm, kinh gọi là vô tác diệu lực. Đó là ý chính mà kinh Hoa Nghiêm muốn đề cập đến. Khi Đức Phật đắc quả Vô thượng giác ở Bồ-đề đạo tràng, không còn lệ thuộc ngũ ấm thân, phát hiện ra con người thật bên trong, tức chân linh, thấy được quyến thuộc là Bồ-tát vây quanh.

      Trên lộ trình cầu đạo, Thiện Tài đồng tử gặp Tỳ-kheo Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ, hay đó là ba giai đoạn tu cần thiết cho bất cứ ai muốn hành Bồ tát đạo. Có thể hiểu ở giai đoạn thứ nhất, chúng ta gặp người đức hạnh quá lớn nên cảm đức mà nghiệp trần lao của ta tự mất, phát tâm tu và tự rèn luyện đức hạnh đến khi thành tựu thì ở thêm cũng không lợi ích. Vì vậy, chúng ta cầu phát huy trí tuệ ở giai đoạn hai, gặp được Hải Vân tỳ-kheo, tiêu biểu cho sự hiểu biết rộng như biển cả, giải được tất cả thắc mắc cho ta. Và bước thứ ba, chúng ta học nhiều, nhưng không dao động, là nhờ gặp Thiện Trụ tỳ-kheo an tâm.

Sau khi học thành tựu trí tuệ vô lậu với Hải Vân rồi, mới nhìn thấy pháp hành thực sự của Thiện Trụ tỳ-kheo. Nếu không có trí, nhìn chung chung sẽ thấy Thiện Trụ cũng giống như các tỳ-kheo khác. Quan sát bằng mắt huệ thì thấy không ai giống nhau, thấy Thiện Trụ chẳng làm gì, chỉ nhiếp tâm tu mà chư thiên cung kính cúng dường, là đạo Bồ-tát mà Hải Vân dạy Thiện Tài đến Thiện Trụ học cho được.

      Tâm Thiện Tài ổn định rồi, Thiện Trụ mới khuyên đi về phương Nam, đến tụ lạc tìm gặp ông Di-già để biết rõ đạo hạnh của Bồ-tát. Di-già buôn bán ở chợ, nơi đó người buôn bán hơn thua, có đủ loại ngôn ngữ. Trên bước đường tu, nếu không học Thiện Trụ thì những thứ xấu ác này sẽ làm ta phát sanh phiền não và thối tâm Bồ-đề. Ý này rất quan trọng. Gặp Thiện Trụ xây dựng cho ta tâm kiên cố, từ đó bước chân vào cuộc đời dù gặp nhiều cám dỗ, chúng ta vẫn không bị ô nhiễm. Trí chưa sâu, tâm chưa an định, đức hạnh không có mà vào đời độ sanh thì chưa độ được ai, đã tan thân mất mạng. Vì tâm chưa ổn, gặp việc cuống cuồng, sân si; không đức hạnh thì bị người xem thường, đánh chết; không trí khôn thì bị người lường gạt.

       Bồ-tát ở chùa thì tâm cũng ở chùa, vào chợ tâm vẫn ở chùa. Tâm hoàn toàn không thay đổi, lắng yên và hành sử không phạm sai lầm. Đó là điều khó trên bước đường tu chuyển từ Thanh văn sang Bồ-tát. Thật vậy, ta sống trên đời nhưng giữ tâm trụ lại thường dễ bị khờ; còn không nghĩ gì đến đời thì không biết đời. Tuy nhiên, Di-già dạy đồng tử Thiện Tài trụ tâm một chỗ, không kẹt pháp, nhưng vẫn thấy pháp một cách chính xác. Tu ở chùa gặp việc tốt, bình ổn là điều bình thường; nhưng đi vào chợ thì hoàn toàn khác hẳn. Di Già ở chợ buôn bán không phải để kiếm ăn, nhưng vì đạo là việc chính yếu của Bồ-tát. Nghĩa là đối với Bồ-tát, chơn đế và tục đế đều dung thông, ở tục đế thì đời muôn mặt, nhưng người hành đạo phải hoàn toàn thanh thản, không vướng bận gì.    

  Ban TT-TT hạ trường  

Bài viết cùng chuyên mục