Wed, 03 / 2021 9:49 PM | Ban Biên tập

19 giờ ngày 28/3/2021, nhận lời mời của Hòa thượng Trụ trì Thích Đồng Bổn, TT. Thích Thiện Thuận đã quang lâm chùa Xá Lợi thuyết giảng cho đạo tràng Tu bát quan trai với chủ đề “Tính Nhân Bản Của Đạo Phật”.

Thượng tọa giảng sư chia sẻ: Ngoài tha lực của Đức Phật Dược Sư được xem là niềm tin thì kinh có nêu các phương pháp thực hành để tự lực mỗi người hành trì chuyển hóa khổ đau của bệnh tật. Bản kinh Dược Sư có những lời dạy phù hợp với giáo lý cốt lõi của đạo Phật, chình vì thế, phương pháp tu tập theo kinh Dược Sư hoàn toàn có thể đưa đến kết quả tương thích mà không phải mơ hồ hay chỉ mang tính tín ngưỡng. Trong kinh nêu rõ 12 hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư, các nguyên nhân đọa đường ác của con người và những tai họa không mong muốn (hoạnh tử); đồng thời, kinh cũng chỉ rõ các phương thức hóa giải điều xấu nhờ tha lực và phương pháp chuyển họa thành phúc, bất an thành an. 

Đây là buổi giảng đầu tiên cho Đạo tràng tu học trong năm 2021 sau thời gian gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh nên Phật tử đều rất mong đợi, điều này minh chứng rằng tinh thần cần cầu học hỏi, thực tập giáo lý đạo Phật rất cao trong cộng đồng Phật tử.

Bài viết cùng chuyên mục