Thu, 05 / 2019 7:31 AM | Thiện Hưng

Ngày 29/04/2019 tại Tổ đình Long Khánh An Giang, TT. Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng chủ đề: Đời sống lành mạnh đạo đức của người Phật tử tại gia. Đông đảo Phật tử từ các nơi về tham dự lễ giỗ Tổ sư lần thứ 73 cố Hòa thượng thượng Huệ hạ Pháp và thính pháp.

Thương tọa đã chia sẻ về năm quy tắc đạo đức (không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu) của người cư sĩ tại gia thực tập. Người Phật tử cần tuân thủ theo những quy tắc sống này sẽ mang đến cuộc sống an lạc hạnh phúc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Đoàn đảnh lễ Tam bảo và dâng lễ phẩm cúng dường Tổ sư

Lúc 18 giờ 30 cung thỉnh TT. Thích Thiện Thuận quang lâm pháp tòa chia sẻ pháp thoại

 

Bài viết cùng chuyên mục