Mon, 10 / 2019 5:05 PM | Thiện Hưng

Ngày 6/10/2019 vào lúc 14 giờ 00, tại chùa Thiền Tôn 2 số 264 đường 30, Cát Lái, quận 2, TP.HCM, TT. Thích Thiện Thuận đã đến thuyết giảng qua chủ đề: “Bố thí đỉnh cao”. Buổi thuyết giảng có sự gia thính pháp của Quý nam nữ Phật tử tại chùa Thiền Tôn và các nơi về tham dự.

Trong bài thuyết giảng, Thượng tọa giảng sư đã dẫn chứng nhiều Kinh điển Nam truyền và Bắc truyền nói về cách bố thí cũng như sự hành trì kinh tạng thông qua việc bố thí.

Sau thời thuyết giảng đại chúng hoan hỉ đón nhận những giáo pháp mà Thương tọa giảng sư đã chia sẻ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục