Fri, 09 / 2020 6:20 AM | Ban Biên tập

Thay mặt Chư tăng Viện Chuyên Tu, thầy chân thành tri ân quý bà con Phật tử xa gần đã bớt ăn, nhịn mặc ủng hộ tịnh tài tôn trí tượng Đức Phật Dược Sư tại chánh điện Chùa Vạn Thiện, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Xin nguyện hồi hướng công đức cúng dường này cầu Quý Phật tử tăng phước tăng thọ, giải kiết tiêu tai.

Trân trọng,
Trụ Trì
TT. Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục