Thu, 07 / 2015 7:40 AM | Ban Biên tập
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
Thay mặt Ban Tổ chức Trại hè tuổi trẻ Phật giáo lần 10 tổ chức ngày 24-26/07/2015 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ, chúng tôi chân thành tri ân quý Phật tử đã nhiệt tình phát tâm ủng hộ tịnh tài giúp Ban Tổ chức có thêm phương tiện để tổ chức một sân chơi lành mạnh, bổ ích, sáng tạo và trí tuệ cho tuổi trẻ Phật giáo 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Kính chúc quý vị và gia quyến vô lượng an lạc!
 
Phó Ban tổ chức
Thượng tọa Thích Thiện Thuận
 
 
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ TRẠI HÈ THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ TW
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – NĂM 2015
     
STT HỌ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
VND USD
1 CHÂU NGỌC ẨN THỊ HIỆN 5,000,000  
2 LÂM NGỌC TẤN LIÊN HOÀN   300
3   DIỆU HỒNG 1,000,000  
4 VÕ THỊ HÀ PHƯỚC THANH 1,000,000  
5 LÊ THỊ THIỀN MINH THÔNG 500,000  
6 TRƯỜNG KHAI TỈNH DIỆU NGỘ 100,000  
7 TRƯƠNG THỊ HOA HUỆ ĐẲNG 100,000  
8 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY DIỆU PHỔ 100,000  
9 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT   100,000  
10 NGUYỄN VĂN THÀNH   100,000  
11 LƯƠNG THỊ GIÀU TÂM NHI 50,000  
12 HOÀNG THỊ HÒA DIỆU TUYÊN 500,000  
13 ĐỖ MỸ NGỌC   200,000  
14 ĐỖ MỸ HOA   100,000  
15 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG DIỆU GIÁC 200,000  
16 PHAN THỊ KIM LIÊN DIỆU CHÁNH 500,000  
17 NGÔ MINH NGUYỆT DIỆU NHẬT 300,000  
18   DIỆU CHÁNH 2,000,000  
19   THIỆN TRUNG 200,000  
20   DIỆU HẠNH 200,000  
21   DIỆU GIÁC 300,000  
22   DIỆU HIỂN 200,000  
23   DIỆU HÒA 200,000  
24   TÂM LỘC 300,000  
25   DIỆU CHÂU 200,000  
26   DIỆU HIẾN 300,000  
27   NGUYÊN HẬU 100,000  
28 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG   300,000  
29   THIỆN TÂM 50,000  
30   DIỆU NGHỊ 200,000  
31   THIỆN PHƯƠNG 50,000  
32   HUỆ SINH 50,000  
33   TÂM LAN 500,000  
34   DIỆU NHÂN 200,000  
35 NGUYỀN THỊ HUỆ DIỆU QUÁN 1,000,000  
36 LÝ KIM THAO   1,000,000  
37 PHẠM VÂN PHÚ   200,000  
38 VŨ THANH TÚ    1,000,000  
39 TRẦN NGỌC THÚY    1,000,000  
40 TRẦN TRÂN CHÂU    1,000,000  
41 HỨA THỊ NGA DIỆU CHIẾU 50,000,000  
42 CHƯƠNG NGUYỄN – TÂM PHAN     1,000
43   TƯỜNG THANH 1,000,000  
44 NHÓM DIỆU THANH   2,000,000  
45 PHẬT TỬ ẨN DANH   200,000  
46   DIỆU HOA   1,000
47   DIỆU NGHIÊM 5,000,000  
  TỔNG CỘNG   78,600,000 2,300
     
 TỔNG CỘNG : 78.600.000 VND + 2.300 USD
Bài viết cùng chuyên mục