Sat, 11 / 2021 2:08 PM | Ban Biên tập

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa Sư phụ, hôm nay là ngày 20/11- ngày truyền thống Tri ân của ngành giáo dục đào tạo . Trong ngày vô cùng thiêng liêng, ấm áp ân tình này, chúng con nhớ lại quãng đường học đạo bình yên, an lạc trong sự hướng dẫn ân cần, đầy từ bi, hỷ lạc của Thầy gần 15 năm qua với sự xúc cảm và lòng biêt ơn sâu sắc. Vô thường biến đổi đã nhuôm phai mái tóc chúng con và để lại những vết tháng năm khó nhọc trên dung diện từ bi của người Thầy , nhưng trái tim đó vẫn luôn dành cho chúng con niềm hoan hỷ , sự yêu thương , kiên trì động viên, sách tấn chúng con vượt chướng duyên tu tập , tạo thiện nghiệp cho đời kiếp sau sớm được gặp chủng tử bồ đề. Không biết nói gì hơn trong một ngày đầy ân tình này, chúng con chỉ biết thành kính gởi đến Thầy lời Tri ân và kính chúc An lạc- Cát tường-Như ý !

Bài viết cùng chuyên mục