Sat, 01 / 2023 2:26 PM | Ban Biên tập

Trong năm qua, Quỹ “Nhà tình thương 10.000đ” đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của quý bà con Phật xa gần. Chính nhờ sự chắt chiu của quý vị mà Viện Chuyên Tu đã xây được 13 căn nhà tình thương trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh nghèo khó.

Dù cuộc sống của chúng ta vẫn còn đó những khó khăn thiếu thốn, nhưng trên tinh thần từ bi được ứng dụng trong nếp sống sẻ chia, chúng ta đã đem lại sự ấm áp, yên lòng cho 13 gia đình kém may mắn hơn chúng ta.

Thay mặt cho các gia đình nhận ân nghĩa của các vị mạnh thường quân của chương trình “Nhà tình thương 10.000đ” của Viện Chuyên Tu, thầy chân thành tri ân tất cả quý Phật tử đã chung tay ủng hộ. Kính chúc Quý vị và bửu quyến năm mới vạn sự cát tường.

Bài viết cùng chuyên mục