Wed, 10 / 2020 9:34 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 6/10/2020, TT. Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu, ĐĐ. Thích Thiện Không – Phó ban Thiện nguyện Ánh Đạo, Phật tử Diệu Hóa – Trưởng Phân ban Ánh Đạo Bình Dương trao 2 căn nhà tình thương và quà:

Căn nhà thứ nhất: cho vợ chồng ông Võ Văn Liêm và bà Trương Thị Bé Ba tại ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hộ này hoàn cảnh chồng bệnh nặng.

Căn nhà thứ 2: trao tặng cho bà Nguyễn Thị Đen, cư ngụ Ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hoàn cảnh nghèo khó lại nuối em trai bị tai biến. Hai căn này do Phân ban Ánh Đạo Bình Dương vận động các Phật tử ủng hộ 108 triệu.

Ngày 17/10/2020, ĐĐ. Thích Thiện Quang – Quản chúng Viện Chuyên Tu, ĐĐ. Thích Thiện Không – Phó ban Thiện nguyện Ánh Đạo, Phật tử Diệu Hóa – Trưởng Phân ban Ánh Đạo Bình Dương trao 1 căn nhà tình thương và quà cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Phật tử Bùi Thị Bạch Tuyết pháp danh Diệu Tâm ủng hộ 50 triệu đồng, Phân ban Ánh Đạo Bình Dương tặng quà trị giá 4 triệu đồng.

Tổng kinh phí cho 3 căn nhà tình thương này là 162 triệu đồng.

Bài viết cùng chuyên mục