Mon, 07 / 2020 8:07 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 20/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn gia đình tang chủ Trần Thị Hạ đến Tịnh xá Ngọc Thạnh thiết lễ cúng dường trai Tăng 200 vị Tăng Ni khu vực núi Dinh để cầu siêu nhân tuần thất thứ 5 của chồng là Phật tử Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo.

Tang chủ dâng lời tác bạch thật da diết niềm thương cảm: “duyên mình lỡ cung đàn, đó cũng là số phận ở trần gian tạm bợ. Anh cứ yên nghỉ với giấc ngàn thu, buông xuôi những vật chất hữu hình hữu hoại, thân tứ đại hãy trả về chân nguyên nguồn cội, anh chớ đem lòng thương tiếc mà lạnh lẽo nơi góc bể chân trời vô định, bởi thân ảo ảnh ấy có nắm chặt được hư vô, hãy để em nương chư Phật, cầu chư Tăng kết thành nguyện lực, đắp nên đạo lộ bình an nơi chín suối để được lần cuối này tiễn anh về cõi lành thiên thu.”

Bài viết cùng chuyên mục