Tue, 07 / 2020 9:34 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 13/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận hướng dẫn tang chủ Trần Thị Hạ cùng gia quyến đến Ni viện Thiện Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cúng dường trai Tăng cho 160 vị hành giả Ni an cư của trường hạ cầu siêu hương linh Phật tử Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo nhân tuần thất thứ tư.

Lời tưởng niệm gởi đến lương phu như ai oán của tang chủ làm rung cảm mọi người tham dự: “Anh đi rồi ư! Anh ra đi trong cơn vội vàng, để lại nỗi nhớ mong lẫn niềm bùi ngùi tiếc thương vô hạn của em, các con và anh chị em thân quyến. Ngày xưa tay trắng, chỉ có đối trái tim với lời hẹn trọn đời vĩnh kiếp bên nhau, chúng mình kết thành phu thê thắm thoát đã 40 năm mà như mới hôm qua, giờ kẻ ở người đi âm dương cách biệt nghìn trùng thật rồi sao hả anh? Những gì anh đã gầy dựng cho em và các con đều vô nghĩa khi nỗi nhớ thương vẫn còn vương mang đến cả cuộc đời, mà người đi biền biệt mãi không về. Nếu dĩ vãng có tái hiện, thì em cũng nguyện trọn đời cùng anh làm chim liền cánh làm cây liền cành để chia sẻ ngọt bùi, vinh nhục cùng anh giữa dòng đời nghiệt ngã. Biết làm gì hơn khi em và con khoát lên đầu vành khăn tang trắng, chỉ còn những giọt nước mắt xót xa hòa trong cơn mưa đầu mùa tiễn anh về nơi an nghỉ nghìn thu, em nghe tim mình nhói buốt.”

Bài viết cùng chuyên mục