Sat, 07 / 2018 8:36 AM | Ban Biên tập

14 giờ 00 ngày 13/7/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu viếng thăm Ban Chức sự các trường hạ tịnh xá Ngọc Thạnh, tịnh xá Ngọc Dinh và thiền viện Minh Đức và thuyết giảng chủ đề “Trách Nhiệm Người Xuất Gia” cho khoảng 300 chư Tăng Ni hành giả an cư.

Thượng tọa chia sẻ, người xuất gia có hoài bảo và tâm nguyện cao cả là “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” thì gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn đới với bản thân, tha nhân và xã hội.

– Đới với bản thân: sống đúng nghĩa là người có thân và tâm đều xuất gia và thực hành giới để hoàn thiện nhân cách đạo đức; thực hành thiền định để rèn luyện khả năng tư duy và chánh niệm để không bị ngoại duyên chi phối, lôi kéo theo hướng dục lạc; thực tập tuệ giải thoát để có sự hiểu biết đúng đắn về nguồn gốc duyên khởi từ vô minh và tham ái.

– Đối với tha nhân: có tinh thần chia sẻ, thân kính và hết lòng để trợ duyên người khác giảm thiểu phiền não, với dần đau khổ bằng chính sự nghiêm túc của bản thân.

– Đối với xã hội: khéo léo dùng giáo pháp giải thoát của Đức Phật để góp phần ổn định những vấn đề như bạo động, môi trường, giáo dục, kỷ luật… trên tâm nguyện vì lợi ích cộng đồng, vì an lạc chúng sanh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục