Thu, 04 / 2021 11:57 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 28/3/2021, nhận lời mời của Thượng tọa Trụ trì Thích Nguyên Hiếu, TT. Thích Thiện Thuận đã quang lâm chùa Phật Quốc Vạn Thành, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thuyết giảng cho đạo tràng Tu bát quan trai với chủ đề “Tính Nhân Bản Của Đạo Phật”.

Thượng tọa giảng sư chia sẻ: Đức Phật không phải là vị giáo chủ đầy quyền năng, chính Ngài là một con người bình thường như chúng ta, nhờ có nhận thức đúng đắn và trải qua thời gian tu tập nên giác ngộ được chân lý và chứng được quả vị Phật. Từ đó, Ngài khuyến hóa rằng ai trong loài người cũng đều có khả năng tu tập thành Phật. Con người là chủ nhân mọi hành vi của chính bản thân mình ở cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai; không một ai hoặc vị thần linh nào khác có khả năng đưa mình lên thiên đàng hay đẩy mình xuống địa ngục như theo quan niệm quyền năng thưởng phạt của tín ngưỡng trong dân gian. Kinh Pháp Cú, câu 345, Ðức Phật dạy rằng: “Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch”.

Đây là buổi giảng đầu tiên cho Đạo tràng tu học theo chương trình Phật học căn bản, giúp Phật tử có cái nhìn xác thật, cơ bản về đạo Phật và giáo lý của đạo Phật mà ứng dụng thực tập trong đời sống.

Bài viết cùng chuyên mục