Sat, 08 / 2018 9:10 PM | Ban Biên tập

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/7/2018 (15/6 âm lịch), nhận lời mời của Đại đức Trụ trì Thích Thông Đạo – UV.HĐTS GHPGVN – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi diễn thuyết chủ đề “Tình Người Phật Tử” cho khoảng 700 Phật tử các đạo tràng vân tập tu Bát quan trai tại chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng.

Thượng tọa chia sẻ, người Phật tử đến chùa tu học tức là mang cả tấm lòng của mình với tâm nguyện hộ trì Tam bảo khiến cho Phật pháp được tồn tại lâu dài trên thế gian, do vậy Phật tử đóng vai trò của ngoại hộ nhận phú chúc của đức Thế Tôn âm thầm phát tâm ủng hộ chư Tăng trong các Phật sự chân chính. Đồng thời, Phật tử là nhịp cầu quan trọng để kết nối với các nam nữ Phật tử khác, nên Phật tử nghiễm nhiên gánh trên vai trọng trách hưng thịnh đạo tràng bằng tâm bồ-đề muốn cho mọi người đều được phát nguyện và thành tựu tâm nguyện học Phật của mình. Tình người Phật tử rất sâu đậm và bao la trong một đạo tràng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận tại buổi giảng:

Bài viết cùng chuyên mục