Tue, 08 / 2018 5:07 PM | Ban Biên tập

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 03/8/2018 (20/6 âm lịch), nhận lời mời của Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi diễn thuyết chủ đề “Tỉnh Giác” cho khoảng 200 Chư Ni hành giả an cư tại Ni viện Kiều Đàm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thượng tọa chia sẻ ý nghĩa nội dung hai bài thiền kệ “Tảo giác”, “Hạ đơn” trong tác phẩm Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Người xuất gia tu hành lấy tỉnh giác làm cương lĩnh thực tập, sinh hoạt hằng ngày, nên sáng sớm ngủ vừa thức dậy tỉnh giác và đem tỉnh giác đến cho những người tương tác trong đời sống chớ đắm chìm trong tham mê ngủ nghỉ mà mông muội lý trí. Tinh thần từ bi được vận dụng triệt để sau khi thức dậy buổi sáng, hành giả cảnh tỉnh và nhắc nhở những chúng sanh mình tiếp xúc mà không thể thấy bằng mắt thường để tự giữ lấy sự an ổn thân mạng tránh quả báo vô tình như hòa thượng Khạp Đầu bị Lương Võ Đế ngộ sát khi đánh cờ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận tại buổi giảng:

Bài viết cùng chuyên mục