Mon, 01 / 2023 3:54 PM | Thiện Quang

Tối ngày 29/01/2023 (Nhằm ngày mùng 8 Tết), Tại Viện chuyên Tu – Chùa Vạn Thiện trang nghiêm lập đàn Dược Sư trì tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức cầu quốc thái dân an, gia đình hưng thịnh, mọi người tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ.

Buổi lễ dưới sự chứng minh khai đàn của Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện Chuyên Tu và chư Tăng tại bổn tự cùng quý nam nữ Phật tử gần xa. Bắt đầu vào khoá lễ, Thượng toạ chủ lễ có đôi lời giảng giải cho đạo tràng hiểu rõ về ý nghĩa và cách dụng tâm trong suốt thời kinh văn.

Thời kinh diễn ra trang nghiêm trong âm vang tụng niệm của đại chúng, mỗi mỗi đều nhứt tâm trì tụng làm cho không gian chánh điện thật hùng hậu, xoá tan đi bao mê lầm vọng tưởng trong tâm.

 

Đức Phật Dược Sư với 12 đại nguyện rộng lớn cứu khổ ban vui cho hết thảy chúng sanh, chỉ cần có niềm tin nơi Ngài và tụng niệm danh hiệu Ngài thì đều có lợi ích chân thật. Trong đại nguyện thứ 7 có dạy rằng: “Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, liền được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy.” Thông qua đại nguyện rộng lớn này, mỗi chúng sanh nếu chí thành xưng niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ thoát được những khổ đau hoạn nạn.

Thời kinh Dược Sư không chỉ biểu hiện lòng thành kính lên Đức Phật mà còn là sự tu trì, nhiếp niệm, rãi lòng thương đến chúng sanh vạn loài của đạo tràng chư Tăng và Phật tử. Khi đã giữ gìn thân tâm của mình chánh niệm trong sáng chính là nhân tố quan trọng xây dựng bình an nơi tự tâm và nhân lành cho quả phúc mai sau.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục