Tue, 12 / 2020 5:27 AM | Thiện Hưng

Kính bạch Chư Tôn đức,

Kính thưa quý bà con Phật tử trong nước và hải ngoại.

Bà con Miền Trung vẫn còn gồng mình trong đau thương, mất mát do bão lũ gây ra và từng bước khắc phục hậu quả trong nỗi đau đói nghèo, đổ nát trên mãnh đất quê hương khô cằn của mình.

Nhận được sự nhiệt tâm ủng hộ của chư Tôn đức và quý Phật tử xa gần, chúng con (chúng tôi) đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu tổ chức phát 2016 phần quà từ thiện, hỗ trợ xây dựng lại 4 căn nhà, cúng dường trợ duyên sửa sang lại 11 ngôi chùa tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vào các ngày 05-06/12/2020 với tổng số tiền 1.398.000.000 đồng (một tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng). Như vậy, tổng kết hai lần cứu trợ đồng bào tại Miền Trung là: 1.933.300.000 đồng (một tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).

Chúng con (chúng tôi) chân thành tri ân công đức đóng góp của chư Tôn đức và quý Phật tử, dù hiện tại chính cuộc sống của Quý vị vẫn còn nhiều gian nan, túng thiếu. Nhưng chính những đồng tiền chở nặng ân tình của Quý liệt vị sẽ phần nào giúp được bà con vùng bão lũ đủ niềm tin, nghị lực vượt qua khúc quanh nguy khó của kiếp đời hoạn nạn.

Chúng con (chúng tôi) xin trình lên chư Tôn đức cùng quý Phật tử và các mạnh thường quân Bảng Báo cáo chi tiết chương trình cứu trợ miền Trung đợt 2 của Ban Thiện nguyện Ánh Đạo – Viện Chuyên Tu và Danh sách phương danh các Phật tử ủng hộ đợt 2:

Kính nguyện chư Phật gia hộ chư Tôn đức và quý Phật tử thân tâm an lạc, thường hoạch cát tường, tùy tâm mãn nguyện. Cầu nguyện cho bà con Miền Trung sớm ổn định cuộc sống, ngày đêm an lành!

Trân trọng.

Trụ trì

Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục