Fri, 08 / 2018 10:00 PM | Ban Biên tập

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/7/2018 (14/6 âm lịch), nhận lời mời của Đại đức Trụ trì Thích Giác Nhẫn, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi diễn thuyết chủ đề “Thức Ăn Của Người Học Phật” tại đạo tràng Bát quan trai Tịnh xá Ngọc Cẩm, phường Cẩm Phổ, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với sự tham dự của khoảng 500 Phật tử.

Thượng tọa chia sẻ, trong Kinh Thực Tử Nhục, đức Phật dạy có 4 loại thức ăn mà cả hai chúng xuất gia và tại gia nên khởi chánh kiến, chánh niệm khi thọ dụng thức ăn: Đoàn thực, chọn dùng những loại thức ăn uống không gây độc hại cho bản thân, quán chiếu thức ăn mình dùng có phải là loại đã được tạo ra bằng sự đau khổ của chúng sanh hoặc của người khác; Xúc thực, là loại thức ăn được thọ dụng qua sự tiếp xúc của cửa ngõ 6 căn, đón nhận những cảnh huống do nghe, nhìn, ngửi nếm… sao cho không gây độc hại bản thân; Tư niệm thực, loại thức ăn do ước muốn thực hiện trong đời, ước mong là loại thức ăn cứ thôi thúc con người theo hai hướng thiện và bất thiện; Thức thực, tâm nhận thức cũng như cơ thể cần những món ăn, chúng ta nhận thức từ bi hỷ xả thì tâm được có thức ăn tốt, ngược lại nhận thức đầy tỵ hiềm, ngang ngược thì tâm nhận những thức ăn bất thiện.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận tại buổi giảng:

Bài viết cùng chuyên mục