Sun, 05 / 2022 9:15 PM | Thiện Hưng

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

 

Bài viết cùng chuyên mục