Wed, 12 / 2018 4:18 PM | Ban Biên tập

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN CHUYÊN TU
————————————————–

THƯ NGỎ

V/v Cúng dường Tăng Ni ẩn tu tại núi Thị Vải

và phát quà tết cho bà con nghèo, bệnh nhân nghèo

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Bà con Phật tử gần xa,

Để tạo chút phương tiện cho chư Tăng Ni ẩn tu tại núi Thị Vải và chia sẻ khó khăn với các bà con nghèo, lâm cảnh bệnh nan y có niềm vui ngày tết cổ truyền của dân tộc, Viện Chuyên Tu tổ chức cúng dường và tặng quà tết vào dịp cuối năm.

Quý Phật tử phát tâm ủng hộ, hoan hỷ gủi tịnh tài về Đại đức Thích Thiện Trụ, chủ tài khoản: Hồ Cao Tiến, số tài khoản: 6006205206363 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu Công nghiệp Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một gói quà xuân không là bao, nhưng lại là niềm vui lớn cho bà con đang lâm cảnh khốn khó trong ngày tết cổ truyền dân tộc. Rất mong được đón nhận sự ủng hộ của Quý bà con Phật tử xa gần.

Trụ trì,
Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

Bài viết cùng chuyên mục